Newyddion

Meddiant Cymdeithas Tai Cantref “yn agored i adolygiad barnwrol”- Plaid Cymru

Mae penderfyniad cyfranddalwyr cymdeithas Tai Cantref i gyfuno â chymdeithas tai Wales a West yn “agored i adolygiad barnwrol” ac fe ddylid “rhoi terfyn” ar y broses- dyna’r neges gan wleidyddion Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Adam Price AC a Jonathan Edwards AS, a ddywedodd yr oeddent yn dueddol o gefnogi gweithred o’r fath.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae angen strategaeth wledig ar y cyd meddai gwleidyddion Plaid Cymru

Heddiw mae Jonathan Edwards AS a Simon Thomas AC wedi galw am strategaeth wledig ar y cyd i sicrhau lles parhaol y sector amaethyddol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn croesawu adroddiad IFS yn amlygu’r pwysigrwydd o aelodaeth marchnad sengl

Heddiw fe groesawodd llefarydd Plaid Cymru ar faterion y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, adroddiad newydd gan y Sefydliad dros Astudiaethau Cyllidol (IFS) yn amlygu’r pwysigrwydd parhaol o aelodaeth i'r farchnad sengl Ewropeaidd i economi'r DU.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Trigolyn o Benybanc yn dathlu ei wobr Legion d’honneur gyda Jonathan Edwards

Heddiw fe dderbyniodd trigolyn o Benybanc, Mr Howard Francis, y Legion d’honneur mewn cydnabyddiaeth o’i rôl yn yr ymosodiad ar Normandi yn 1944, wrth Jonathan Edwards AS yn ysbyty Glangwili.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan Edwards o Blaid Cymru yn annog buddsoddiad uniongyrchol i adfer hyder economaidd

Yn dilyn penderfyniad hanesyddol Banc Lloegr i dorri cyfraddau llog i 0.25%, mae Jonathan Edwards AS wedi annog Llywodraeth y DU i gystadlu â’r polisi ariannol llac trwy ymateb gyda pholisi cyllidol uniongyrchol sydd yn canolbwyntio ar brosiectau sydd yn gallu cael eu cyflawni yn y byrdymor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion Plaid yn croesawu allforio cig oen Cymreig i’r Unol Daleithiau

Mae gwleidyddion Sir Gaerfyrddin Jonathan Edwards ac Adam Price AC wedi croesawu’r cynigion a fyddai’n gweld yr Unol Daleithiau yn llacio’r cyfyngiadau yn ymwneud â mewnforio cig oen Cymreig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peidiwch â chosbi ffermwyr gyda chysylltedd gwael, meddai’r AC wrth Weinidog y Llywodraeth

Mae Adam Price AC wedi bwrw amheuaeth ar benderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chysylltu â ffermwyr drwy’r post wrth ddosbarthu’r Cynllun Taliadau Gwledig, er gwaethaf y cyferbyniad cynyddol mewn cysylltedd digidol rhwng ardaloedd gwledig a gweddill Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tlodi yn gwaethygu yng Nghymru

Mae Jonathan Edwards AS wedi rhybuddio bod angen gweithredu, nid geiriau, gan y Llywodraeth Llafur Cymreig i fynd i’r afael â’r lefelau ofnadwy a difrifol o dlodi yng Nghrymu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn sicrhau lle i bortread Gwynfor Evans yn y Casgliad Celf Senddol

Mae curaduron y Tŷ Cyffredin ar fin prynu ac arddangos portread o’r diweddar Gwynfor Evans ar yr ystâd Seneddol yn dilyn cais gan AS Sir Gar Jonathan Edwards.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion lleol yn hybu menter cysylltedd cymunedol

Cwmni mawr ffon symudol Vodafone yn gofyn am geisiadau gan ganolfannau cymunedol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd