Newyddion

Dyfodol iechyd, lles ac adfywiad economaidd Llanymddyfri wedi trafod mewn cyfarfod lefel uwch

Cafodd llewyrch economaidd a’r argaeledd o wasanaethau iechyd i Lanymddyfri a’r ardaloedd cyfagos eu trafod wythnos diwethaf ar ôl i’r gwleidyddion lleol, Jonathan Edwards AS ac Adam Price AC, trefnu trafodaeth lefel uwch gydag amryw o sefydliadau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i'r BBC gynrychioli'r gynulleidfa yng Nghymru yn well

Mae’r AS dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wedi galw am aelod parhaol Cymreig i eistedd ar Fwrdd rheoliadau allanol y BBC, Ofcom, er mwyn sicrhau bod y darlledwr yn atebol dros ei gwasanaethau i gynulleidfaoedd yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymru heb lais yn y trafodaethau Brexit wrth i Weinidog yr Alban deithio i Whitehall

Mae Aelod Seneddol lleol a llefarydd Plaid Cymru ar Brexit yn San Steffan, Jonathan Edwards AS, heddiw wedi cyhuddo’r Prif Weinidog Carwyn Jones o ‘gondemnio Cymru i amherthnasedd’ drwy fethu a chreu rôl Gweinidog Brexit Llywodraeth Cymru i gynrychioli anghenion y genedl yn y trafodaethau sydd ar droed.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diffyg ffocws gan y llywodraeth yn niweidio ffawd economaidd Cymru

Mae Aelod Cynulliad Sir Gaerfyrddin a Gweinidog Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price, wedi rhybuddio fod diffyg eglurder Llywodraeth Cymru ar bolisi economaidd yn niweidio’r economi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion yn galw am ymchwiliad Cynulliad i uniad asiantaeth tai

Mae gwleidyddion Sir Gar Adam Price AC a Jonathan Edwards AS wedi galw am Ymchwiliad Pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol i’r uniad rhwng Asiantaethau Tai ‘Tai Cantref’ a Wales and West.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y dadleuon dros adleoli’r Senedd

Heddiw yn The Times Redbox mae Jonathan Edwards wedi cyflwyno’r achos dros adleoli Senedd y DU i ffwrdd o Lundain

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddsoddiad carbon-niwtral wedi croesawu gan Jonathan Edwards AS

Ymwelodd Jonathan Edwards AS â’r cwmni lleol D J Fuels Ltd i drafod sut mae’r cwmni teuluol lleol yn buddsoddi £250,000 i ehangu ei system gwres tanwydd biomas.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu cwymp mewn diweithdra ond economi Cymru'n parhau i fod yn un cyflog-isel

Mae Adam Price AC Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr heddiw wedi croesawu'r cwymp mewn diweithdra Cymreig ond wedi rhybuddio fod penawdau cadarnhaol yn cuddio gwir stori twf diffyg gweithgarwch economaidd yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rigolyn lleol, Dafydd Tomos, i ymladd isetholiad Cilycwm dros Blaid Cymru

Mae Dafydd Tomos wedi cael ei ddewis i ymladd isetholiad Cilycwm ar Fedi 22ain yn dilyn marwolaeth y diweddar, Tom Theopholis.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Meddiant Cymdeithas Tai Cantref “yn agored i adolygiad barnwrol”- Plaid Cymru

Mae penderfyniad cyfranddalwyr cymdeithas Tai Cantref i gyfuno â chymdeithas tai Wales a West yn “agored i adolygiad barnwrol” ac fe ddylid “rhoi terfyn” ar y broses- dyna’r neges gan wleidyddion Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Adam Price AC a Jonathan Edwards AS, a ddywedodd yr oeddent yn dueddol o gefnogi gweithred o’r fath.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd