Newyddion

Adam yn sicrhau archwiliad y Swyddfa Archwilio i grantiau busnes Llywodraeth Cymru

Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal archwiliad o gefnogaeth Llywodraeth Cymru i fusnesau medd Aelod Cynulliad Plaid Cymru Adam Price heddiw yn dilyn derbyn cadarnhad gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan Edwards i eistedd ar Bwyllgor Brexit dylanwadol Tŷ'r Cyffredin

Mae Plaid Cymru wedi bod yn llwyddiannus wrth geisio sedd ar Bwyllgor Dethol Gadael yr UE – pwyllgor dylanwadol a elwir hefyd yn Bwyllgor Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

£1biliwn i Gymru: Plaid Cymru yn mynnu ei chyfran o arian Heathrow

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi galw ar i Gymru gael “ei chyfran deg” o fuddsoddiad cyhoeddus mewn ehangu meysydd awyr yn ne-ddwyrain Lloegr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i San Steffan ganiatáu Cronfa Gyfoeth Gymreig, gwerth biliynau

Gall Cymru gael Cronfa Gyfoeth Gymreig gwerth biliynau er mwyn buddsoddi mewn seilwaith a thyfu’r economi, wrth i Aelod Seneddol Plaid Cymru, Jonathan Edwards barháu efo’i ymgyrch.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gorllewin Cymru i elwa o’r fargen fwyaf ar gyllideb erioed

Fe fydd cymunedau Sir Gaerfyrddin a gorllewin Cymru yn elwa o’r fargen fwyaf a gytunwyd ar gyllideb erioed gan wrthblaid ers creu'r Cynulliad Cenedlaethol - dyna oedd y neges gan Blaid Cymru'r wythnos hon ar ôl iddi daro bargen un flwyddyn gwerth £119 miliwn gyda Llywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Jonathan yn y Herald

Darllenwch golofn Jonathan yn y Carmarthenshire Herald.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS ac AC Nant-y-caws yn gwneud sylw ar dor-pib linell olew

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards a’r Aelod Cynulliad Adam Price, sydd yn cynrychioli ardal Nant-y-caws a’r ardaloedd cyfagos wedi gwneud sylw ar dor- pib linell olew.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn lawnsio Papur Comisiwn Isadeiledd i Gymru

Gallai Comsiwin Seilwaith Cenedlaethol Cymru (NICW) Plaid Cymru gyflwyno ysgolion, ysbytai, ffyrdd a rheilffyrdd newydd a seilwaith band llydan ar draws Cymru, meddai Gweinidog Cabinet cysgodol y blaid dros Gyllid a’r Economi Adam Price.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yn ceisio sicrwydd ar drydaneiddio rheilffordd

Mae’r AS Sir Gaerfyrddin a llefarydd Plaid Cymru ar Drafnidiaeth yn San Steffan, Jonathan Edwards, wedi galw ar Lywodraeth y DU i roi ymrwymiad a dyddiad pendant ar gyfer trydaneiddio Rheilffordd y Great Western i Abertawe.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

100 Diwrnod ers Brexit - Y DG yn y Tywyllwch

100 diwrnod ers y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd, mae Plaid Cymru wedi lansio ymosodiad ffyrnig ar bleidiau San Steffan am eu hymateb ‘blêr, anghyfrifol a thwyllodrus’.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd