Newyddion

ASau Plaid Cymru yw’r mwyaf gweithredol yn y Senedd

Plaid_Cymru_MPs.jpg

Mae ffigyrau newydd wedi datgelu mai ASau Plaid Cymru oedd yr ASau Cymreig sy’n gweithio'n galetaf yn Senedd San Steffan yn 2016, gan holi mwy o gwestiynau a gwneud mwy o areithiau na’u gwrthwynebwyr Llafur, Torïaidd a Democrataidd Rhyddfrydol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfleoedd gyda Rhwydwaith y Gwasanaethau Brys i wella signalau symudol yn helaeth

mobile_phone.jpg

Yn yr un wythnos pan gyflwynodd y cwmni ffonau symudol mawr, EE, cais cynllunio ar gyfer mast newydd i ffonau symudol ar hyd y B4337 ger Abergorlech, mae Aelodau Seneddol Plaid Cymru yn gwthio cynnig seneddol a fyddai’n gweld Rhwydwaith y Gwasanaethau Brys yn cael ei defnyddio i wella signalau ffonau drwy Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam yn ceryddu’r Lafur a’r Torïaid sy'n feirniadu’r buddsoddiad o £50miliwn i ffordd osgoi Llandeilo

Llandeilo.jpg

Mae’r Aelod Cynulliad Adam Price wedi ceryddu’r hyn a nododd fel “naws dirmygus o Blwyfoldeb Metropolitanaidd” gan Aelodau Cynulliad Llafur a Cheidwadol sydd wedi beirniadu’r buddsoddiad o £50miliwn mae ef a’i gydweithwyr Plaid Cymru wedi sicrhau ar gyfer ffordd osgoi Llandeilo ar ôl cyfnod hir o aros.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i ‘gynllun’ Brexit amlinellu safbwynt y DG ar y farchnad sengl

Exports.jpg

Mae Plaid Cymru wedi gosod allan eu galwadau am ‘gynllun’ Brexit arfaethedig Llywodraeth y DG, gan fynnu eu bod yn datgan yn glir y llwybr tebygol ar bolisi masnachu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

San Steffan yn anwybyddu cynnydd mawr yn nghost petrol

Plaid Cymru yn cyhuddo swigen San Steffan o fod “allan o gysylltiad â bywyd y tu allan i Lundain”.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam yn sicrhau £50 miliwn i ariannu ffordd osgoi Llandeilo

Derbyniodd trigolion a busnesau Llandeilo, ynghyd â’r Dyffryn Tywi ehangach anrheg Nadolig gwerth £50 miliwn wrth i drafodaethau rhwng Aelod Cynulliad Adam Price a Llywodraeth Cymru arwain at olau gwyrdd i ffordd osgoi Llandeilo.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru am wrthwynebu “brad” Llafur-Torïaid ar Brexit

Bydd Plaid Cymru yn gwrthwynebu’r cytundeb rhwng Llywodraeth y DG a’r Blaid Lafur i gefnogi yn ddiamod danio Erthygl 50, medd llefarydd y Blaid ar Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylai Cymru cyflwyno cais i ddod ag Expo’r Byd i Gymru

What better way to signal to the world that we’re open for business than inviting the world here to see for themselves?  Mae Adam Price yn amlinellu'r achos i ddod ag Expo'r Byd i Gymru yn y Western Mail heddiw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC yn annog siopwyr i ddewis y stryd fawr y Nadolig hwn

Wrth i Gymru barhau i ddnagos cyfraddau siopau gwag sy’n uwch na gweddill y DG a bod nifer y bobl sy’n dod i ganol trefi Cymru barhau i ddisgyn, bydd Plaid Cymru yn defnyddio dadl yn y Senedd i alw ar Lywodraeth Lafur Cymru i weithredu ar frys er mwyn helpu busnesau bach ar y stryd fawr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion yn croesawu gorchymyn gwahanu BT a Openreach

Mae Jonathan Edwards - un o'r grŵp gwreiddiol o Aelodau Seneddol a gefnogodd mwy o wahanu rhwng BT a’r darparwr band eang Openreach - wedi croesawu dyfarniad heddiw gan reolydd Ofcom bydd rhaid i BT wahanu yn gyfreithiol wrth Openreach.  Mae Adam Price wedi manteisio ar benderfyniad y rheolydd, Ofcom, i orfodi mwy o bellter rhwng BT a’i adran Openreach gan alw ar Lywodraeth Cymru i ystyried creu cwmni seilwaith digidol mewn perchnogaeth gyhoeddus i Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd