Newyddion

Gwleidyddion yn croesawu gorchymyn gwahanu BT a Openreach

Mae Jonathan Edwards - un o'r grŵp gwreiddiol o Aelodau Seneddol a gefnogodd mwy o wahanu rhwng BT a’r darparwr band eang Openreach - wedi croesawu dyfarniad heddiw gan reolydd Ofcom bydd rhaid i BT wahanu yn gyfreithiol wrth Openreach.  Mae Adam Price wedi manteisio ar benderfyniad y rheolydd, Ofcom, i orfodi mwy o bellter rhwng BT a’i adran Openreach gan alw ar Lywodraeth Cymru i ystyried creu cwmni seilwaith digidol mewn perchnogaeth gyhoeddus i Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyflymderau tra-chyflym i Abertawe yn ychydig o gysur i Sir Gâr dioddefus

Mae’n bryd i Sir Gaerfyrddin elwa o fuddion cysylltedd dinas rhanbarth- dyna’r neges gan gynrychiolwyr Plaid Cymru Adam Price AC a Jonathan Edwards AS yn dilyn y cyhoeddiad o ryngrwyd ‘GFast’ i Abertawe.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn ymateb Datganiad yr Hydref

Dywedodd Jonathan Edwards AS: "Beth sydd ei angen yw rhaglen sylweddol o fuddsoddiad mewn isadeiledd ar draws Prydain, er mwyn cydbwyso'r economi. Dyw e ddim digon da i ddweud wrth bobl Cymru y gwnawn nhw weld budd o brosiectau Lloegr-yn-unig fel HS2 neu Crossrail, rydym angen ymrwymiadau isadeiledd mawr ar gyfer Cymru."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn croesawu cynnydd gyda’r cais i ddod ag Expo’r Byd i Gymru

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC, wedi croesawu cynnydd gydag ymgyrch ei blaid i ddod ag Expo’r Byd pwysig i Gymru yn y 10-15 blynedd nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymrwymiad buddsoddiad Cymreig y Canghellor yn “sarhad”, medd Plaid Cymru

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi beirniadu ymrwymiad buddsoddiad Cymreig Llywodraeth y DU yn “sarhad” gan alw “diffyg parch San Steffan tuag at y gwledydd datganoledig” yn “isafbwynt newydd.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn galw am adolygiad o Gynllun Pensiwn y Glowyr

Mae cynrychiolwyr Plaid Cymru wedi galw'r wythnos hon am adolygiad o Gynllun Pensiwn y Glowyr mewn ymgais i ennill mwy o fanteision i gyn-lowyr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i’r Llywodraeth roi’r gorau i ‘ideoleg methiannus llymder’

Mae llefarydd y Blaid ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi rhybuddio nad yw rhoi’r gorau i dargedau blaenorol George Osborne yn ddigon ac na fydd hyn ynddo’i hyn yn golygu lliniaru ar doriadau mewn gwariant. Galwodd ar Ganghellor y Trysorlys i gydnabod fod ‘ideoleg llymder’ San Steffan wedi methu, ac iddo gyhoeddi newid strategaeth yn ei Ddatganiad yr Hydref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Jonathan yn y Carmarthenshire Herald

Mae Jonathan Edwards yn ysgrifennu ei golofn wythnosol yn y Carmarthenshire Herald.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Blaid yn lansio ymgyrch Brexit i 'gael yr atebion mae Cymru yn haeddu'

Am y tro cyntaf, bydd Plaid Cymru yn lansio ymgyrch draws-seneddol heddiw gan alw llywodraethau Cymru a San Steffan i gyfrif ynghylch eu safbwynbt ar Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Jonathan yn y Carmarthenshire Herald

Mae Jonathan Edwards yn ysgrifennu ei golofn wythnosol yn y Carmarthenshire Herald.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd