Newyddion

Ffigyrau newydd yn amlygu pwysigrwydd y Farchnad Sengl i allforion Cymreig

Exports.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC wedi amlinellu cynigion am hybu allforion Cymreig wrth i ystadegau masnach newydd ddatgelu fod gan Gymru yna ŵr ddiffyg masnach.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yn ymateb i’r bleidlais ar Fesur Erthygl 50

brexit.jpg

Mae Aelod Seneddol lleol a llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards, wedi ymateb i’r bleidlais yn Nhy’r Cyffredin i wrthod gwelliannau Ty’r Arglwyddi ar Fesur Erthygl 50.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae’n amser cael cyllideb i Gymru gyfan, medd Plaid Cymru wrth Lywodraeth Cymru

Budget.jpg
Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru wedi pleidleisio yn erbyn cyllideb atodol Llywodraeth Cymru heddiw, gan alw ar Weinidogion Llafur i ddwyn gerbron gyllideb sy’n dangos eu bod wedi ymrwymo i fuddsoddi yng Nghymru gyfan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Achos cadarnhaol i gadw’r Canolfan Cyswllt Clinigol yn Llangynnwr

ambulance.jpg
Adam Price AC a Jonathan Edwards AS yn ymuno â Chomisiynydd yr Heddlu Dafydd Llywelyn i ddiogelu swyddi lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Araith Adam i Gynhadledd y Blaid

Adam-header.jpg

Mae AC Adam Price yn rhoi araith cyweirnod i Gynhadledd Wanwyn Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Araith Jonathan i Gynhadledd y Blaid

Jonathan-header.jpg

Mae AS Jonathan Edwards yn rhoi araith cyweirnod i Gynadledd Wanwyn Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Herald Jonathan - Beth nesaf i'r economi wledig Gymreig?

Agriculture.jpg

With the UK heading for a Hard Brexit and a future outside the Single Market and the Customs Union, it’s vital that policy makers start considering the impact upon different economic sectors.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan - Llythyr aroged at Jeremy Corbyn

education.jpg

Mae Aelod Seneddol Jonathan Edwards yn ysgrifennu llythyr agored at Jeremy Corbyn yn dilyn aelodau plaid Llafur yn ymgyrchu gyda UKIP yn erbyn addysg trwy gyfrwng Cymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam yn ymateb i ganlyniad pleidlais Dur TATA

Adam-Steel.jpg

Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru Adam Price a Bethan Jenkins wedi ymateb i ganlyniad y bleidlais a gynhaliwyd gan weithwyr Dur TATA.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid i gynnal dadl yn y Cynulliad Cenedlaethol ar ddyfodol banciau lleol

local-bank.jpg

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod dyfodol bancio lleol ar ddydd Mercher wrth i Blaid Cymru gyflwyno cynnig swyddogol am ddadl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd