Newyddion

'Y Prif Weinidog wedi camarwain ar Gylchffordd Cymru' - Adam Price

circuit-of-wales-header.jpg

Mae Adam Price heddiw wedi galw am ymchwiliad annibynnol i’r modd y triniodd Llywodraeth Cymru o brosiect Cylchffordd Cymru wedi i dystiolaeth ddod i’r amlwg y gall y Prif Weinidog fod wedi camarwain y cyhoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Wythnos Addysg Oedolion yn taflu goleuni ar gyfleoedd newydd, medd AC lleol yn ffair ddysgu'r sir

adult-learning-header.jpg

Nododd yr Aelod Cynulliad Adam Price Wythnos Addysg Oedolion eleni mewn Ffair Addysgu yn Llyfrgell Rhydaman fel rhan o wythnos Gwyl Dysgu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion Plaid yn rhoi ffermwyr y gorllewin yn gyntaf mewn derbyniad seneddol

nfu-header.jpg

Ffermio a'r sector amaeth ehangach oedd ar frig agenda Aelodau Seneddol Sir Gar a Cheredigion, Jonathan Edwards a Ben Lake wrth iddynt gyrraedd Senedd San Steffan yr wythnos diwethaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Araith y Frenhines: 'Dim mwyafrif, dim mandad a nawr dim cynllun'

MPs-2017-Website.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i Araith y Frenhines heddiw wrth ddatgan nad oes gan Lywodraeth San Steffan “dim mwyafrif, dim mandad a nawr dim cynllun".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylai Llywodraeth Cymru atal “perthynas arbennig” Qatar tra bod ymchwiliadau’n parhau

Qatar-Airlines.jpg

Mae Adam Price wedi galw ar i Lywodraeth Cymru atal ei chysylltiadau gyda Qatar a chynnal adolygiad brys.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam: 'Rhaid i unrhyw fargen ar gyllid i Ogledd Iwerddon ymestyn at y cenhedloedd datganoledig'

Budget.jpg

Mae Plaid Cymru yn rhybuddio bod yn rhaid cynnig unrhyw arian ychwanegol i Ogledd Iwerddon mewn bargen gyda’r DUP hefyd gael ei gynnig i genhedloedd eraill.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn galw am archwiliad annibynnol o wytnwch diogelwch Cymru

cybersecurity.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am archwiliad annibynnol o wytnwch diogelwch Cymru yn dilyn nifer o ymosodiadau seibr-ddiogelwch ar y sector cyhoeddus a’r ymosodiad terfysgol ym Manceinion a Llundain.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn lansio 'Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol'

brexit.jpg

Cynllun pum-pwynt yw “Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol" y Blaid gyda’r nod o wneud i Brexit weithio i Gymru, amddiffyn swyddi Cymreig a manteisio ar gyfleoedd newydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymru’n cael ei “llyffetheirio” gan San Steffan, medd y Blaid

jonathan.jpg

Mae Plaid Cymru wedi mynnu y dylai Cymru gael ei “rhyddhau o lyffetheiriau San Steffan” fel y gall ei heconomi dyfu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Sir Gâr yn lansio maniffesto lleol

Council-Election-Welsh.jpg

Ers cymryd at arweinyddiaeth Cyngor Sir Gâr yn 2015, mae Plaid Cymru wedi adfer enw da'r cyngor ac wedi gosod y sir ar y ffordd tuag at ddyfodol ffyniannus a diogel.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd