AS wedi trafod cau banciau gyda chynrychiolwyr NatWest

Budget.jpg

Ar ôl gofyn am gyfarfod gyda Phrif Weithredwr banc NatWest yn dilyn y cyhoeddiad diweddar ynglŷn â chau canghennau lleol, cyfarfu Jonathan Edwards ag uwch cynrychiolwyr o’r banc yn San Steffan wythnos diwethaf.

Daeth y cyfarfod ar ôl i NatWest gyhoeddi ei fod yn cau ei ganghennau yn Rhydaman a Llandeilo.  Dywedodd Mr Edwards wrth y cynrychiolwyr tra bod dau o’r canghennau sydd yn cau yn ei etholaeth ef, byddai cau canghennau yn Llanbedr Pont Steffan ac Aberteifi yn effeithio ar ei etholwyr drwy gydol yr ardal Teifi.  

Yn y cyfarfod fe gadarnhaodd cynrychiolwyr NatWest na fyddent yn ystyried ymgynghoriad cyhoeddus, ac fe bwysleisiwyd fod y nifer o gwsmeriaid sydd yn defnyddio’r canghennau wedi gostwng yn sylweddol gan fod fwy o bobl yn bancio drwy ddefnyddio’r ffôn a’r rhyngrwyd.

Yn syth ar ôl y cyfarfod gofynnodd Jonathan Edwards i Gadeirydd Pwyllgor Dethol Trysorlys Tŷ’r Cyffredin i ystyried ymchwiliad ynglŷn â p’un ai oedd Trysorlys y DU wedi gweithredu’n gywir wrth ganiatáu i’r banciau cau, ac i archwilio pa effaith cafodd y cau ar waharddiad ariannol.

natwest-in-parliament.jpg

Dywedodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr fod angen i Lywodraeth San Steffan ymrwymo ar frys i gefnogi rhwydwaith swyddfa bost cryf er mwyn darparu’r gwasanaethau bancio dydd i ddydd sydd angen ar y cwsmeriaid.  Hefyd fe alwodd y cynrychiolydd Plaid Cymru am archwiliad ehangach o’r argaeledd o beiriannau arian rhad er mwyn i gwsmeriaid gael mynedfa i’w arian heb dalu pris.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae rhaid i mi gyfaddef cefais fy siomi gan y cyfarfod gyda NatWest.

“Yn sicr roedd yn gadarnhaol i gael sicrwydd y byddai’r staff yn derbyn cefnogaeth, fe fydd banc symudol ar gael yn wythnosol i gwsmeriaid, ac i ddeall sut y byddent yn gweithio dros y misoedd nesaf i gysylltu â chwsmeriaid unigol, gyda phwyslais arbennig ar gwsmeriaid oedrannus, i ddeall pa gymorth ychwanegol sydd angen arnynt i gael mynedfa i’w gwasanaethau bancio.

“Er hynny, rwy’n siomedig bod NatWest yn gwrthod ystyried ymgynghoriad cyhoeddus neu ailystyried y penderfyniad.  Mae banciau masnachol mawr yn hapus i droi at y trethdalwr pan maent ein hangen ni, ond yn cefnu arnom pan fyddant yn dewis.  Mae model bancio’r DU wedi methu.

“Mae rhaid i lywodraeth San Steffan ymrwymo ar frys i gefnogi rhwydwaith swyddfa bost cryf er mwyn darparu’r gwasanaethau bancio dydd i ddydd sydd angen ar y cwsmeriaid.  Gyda hyd at 200 o ganghennau wedi’u cau yng Nghymru dros y 6 mlynedd diwethaf, ni allwn gael sefyllfa lle mae’r banciau yn dibynnu ar y swyddfa bost ond i’r llywodraeth tanseilio’r gwasanaethau swyddfa bost yna.

“Dros wyliau’r Nadolig byddaf yn cyd-weithio â chydweithwyr i ddatblygu’r model bancio cymunedol sydd angen yn daer ar Gymru wledig i sicrhau nad yw ein heconomi a’n cymunedau yn gorfod dibynnu ar weithredoedd hunanol banciau Llundain yn y dyfodol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.