Rhaid i Lywodraeth Cymru fynnu rheolaeth lawn dros adnoddau naturiol Cymru

water-header.jpg

Rhaid i Gymru gael rheolaeth lawn dros adnoddau naturiol Cymru yn ôl Plaid Cymru, sydd wedi beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru am lofnodi bargen rhannu perchenogaeth gyda Llywodraeth Prydain.

Bydd gan Lywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru gyfrifoldeb am y cyd dros bolisi dŵr yng Nghymru, wedi i’r ddwy lywodraeth lofnodi “protocol” newydd.

Cyhoeddwyd y cynnig yn wreiddiol myn Nhŷ’r Arglwyddi yn Llundain, ac fe’i beirniadwyd ar y pryd gan Arglwydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley, a’i galwodd yn “siarter i San Steffan fusnesa”.

Yn ei sylw ar y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain, dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Simon Thomas AC:

“Twyll yw’r cyhoeddiad hwn, ac nid yw’n rhoi rheolaeth go-iawn i ni dros ein hadnoddau ein hunain.

“Nid yw’n creu unrhyw fath o atebolrwydd rheolaethol dros y diwydiant dŵr yng Nghymru, ac nid yw’n cyflawni gweledigaeth Plaid Cymru o reolaeth gynaliadwy dros ein hadnoddau naturiol.

“Nid ydym yn credu mai dyma ddiwedd y mater.”

Ychwanegodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS:

“Mae adnoddau dŵr Cymru yn perthyn i bobl Cymru, ac ni ddylem dderbyn unrhyw beth llai na hynny.

“Mae’n rhyfeddol fod ein Llywodraeth Cymru ni, dan reolaeth y blaid Lafur, yn barod i dderbyn perchenogaeth ar y cyd dros ein hadnoddau pan nad oes gan San Steffan unrhyw reolaeth o’r fath dros ddŵr yr Alban. Dylai Llywodraeth Cymru fod yn protestio, ac yn mynnu rheolaeth lawn dros ein hadnoddau naturiol, nid yn llofnodi’r cyfrifoldeb ymaith yn rhwydd.

“Mae’n hawdd i San Steffan ddweud wrth bobl Cymru ein bod yn rhy dlawd i edrych ar ein holau ein hunain wrth iddynt hwy barhau i reoli ein hadnoddau. Mae rheolaeth San Steffan wedi methu. Os ydym am i Gymru fod yn wlad ffyniannus a llwyddiannus fel y gall fod, rhaid i ni gymryd materion i’n dwylo ein hunain. Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn parhau i’n cadw’n dlawd trwy fethu a sefyll yn erbyn San Steffan.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.