Gwleidyddion Plaid yn cefnogi gweithwyr amgueddfa leol ynghylch y sefyllfa ddidatrys gyda Llywodraeth Cymru

Mae gwleidyddion Sir Gaerfyrddin, Adam Price AC a Jonathan Edwards AS, wedi cefnogi gweithwyr amgueddfa wrth iddynt barhau i frwydro yn erbyn Llywodraeth Cymru dros newidiadau i’w cyflog ac amodau.

Ar ddiwedd mis Ebrill fe gynyddodd Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) sydd yn cynrychioli gweithwyr Amgueddfa Cymru- yn cynnwys staff yn Amgueddfa Wlân Cymru yn Nrefach Felindre- eu hanghydfod dwy flynedd dros ddileu taliadau ychwanegol ar gyfer gweithio ar y penwythnosau drwy gyhoeddi y byddant yn cychwyn streic benagored ar ôl i’w gweithwyr cael eu bygwth â diswyddiad os na fyddant yn arwyddo cytundebau newydd. Yn aml gyda thoriad hyd at 15% i’w cyflog.

Dywedodd yr undeb bod y gweithwyr, sy’n cynnwys cynorthwywyr oriel “yn derbyn tâl cyn lleied â £15,640 y flwyddyn ac yn gweithio dros 35 penwythnos y flwyddyn. Maent yn dibynnu ar lwfans gwaith y penwythnos i oroesi ac maent dan fygythiad o ddiswyddiad os nad ydynt yn derbyn cynnig diweddaraf y rheolwyr.”

Mewn cyferbyniad, dywedodd yr undeb bod “anghydfod 3 mlynedd Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban dros ddileu taliadau’r penwythnos wedi dod i ben ar ôl i’r rheolwyr wneud cynnig iawndal gwell, a gafodd ei derbyn yn llethol gan aelodau PCS.”

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Adam Price, sydd wedi cwrdd â chynrychiolwyr o’r undeb yn ddiweddar, ei fod wedi dychryn wrth glywed am y ffordd cafodd aelodau’r staff eu trin. Yn rhybuddio yn erbyn ymgyrch “rhannu a rheoli”, galwodd Mr Price ar Ysgrifennydd newydd Cabinet Llywodraeth Cymru i ymyrryd a chynorthwyo i ddatrys y ddadl.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards bod tebygrwydd rhwng y sefyllfa a streic y Meddygon Iau yn Lloegr lle wnaeth Llywodraeth y DU osgoi’r undebau a bygwth i orfodi cytundebau newydd heb gytundeb.

Meddai Adam Price AC:

“Ar ôl cwrdd â chynrychiolwyr o’r undeb a staff rheng flaen yn ddiweddar, yn wir cefais fy nychryn i glywed am y ffordd y cawsant eu trin gan reolwyr uwch.

“Rwyf bellach wedi gweld gohebiaeth gan y rheolwyr sydd yn hysbysu’r staff o ddau ddewis yn unig: derbyn y cytundebau newydd neu derfyniad eu cytundeb presennol.

“Rwy’n pryderu’n fawr am staff yr amgueddfa sydd yn iawn i deimlo’n fregus o wybod bod rheolwyr uwch yn osgoi eu hundeb. Mae angen i’r rheolwyr cymryd cam yn ôl ac osgoi dull o rannu a rheoli drwy drafod telerau gyda’r undebau.

“Mae angen i Lywodraeth Cymru cymryd y camau angenrheidiol yn syth i sicrhau bod hynny’n digwydd er mwyn datrys y ddadl."

Ychwanegodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:

“Mae’n ymddangos ein bod yn dyst i adran dan reolaeth uniongyrchol Llywodraeth Cymru sydd yn osgoi undebau llafur ac yn bygwth diswyddo ac ail-gyflogi gweithwyr ar gytundebau newydd os nad ydynt yn derbyn y newidiadau.

“Mae gan ddull o’r fath yr holl ddilysnodau o ddiplomyddiaeth megaffon Llywodraeth y DU a’i rheolaeth lem yn ystod y streic meddygon iau diweddar yn Lloegr.

“Ceisiodd y blaid Lafur creu cyfalaf gwleidyddol allan o’r hyn roedd Ysgrifennydd Iechyd y DU, Jeremy Hunt, yn gwneud i’r meddygon iau, tra mae’n ymddangos roedd y llywodraeth Llafur yn gwneud yr union beth i weithwyr amgueddfa yma yng Nghymru.

“Blaenoriaeth gyntaf Ysgrifennydd newydd Cabinet Cymru bydd i ddatys y ddadl hon- mae'n rhaid mai’r cam cyntaf yw parchu’r gweithwyr a’u hawl i gynrychiolaeth undeb.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.