AS wedi cwrdd â’r cwmnïoedd ffonau symudol mawr i drafod cysylltedd Sir Gaerfyrddin

mobile_phone.jpg

Roedd cysylltu Sir Gaerfyrddin ar yr agenda yn y Senedd yr wythnos hon wrth i’r AS lleol Jonathan Edwards gyfarfod â nifer o’r cwmnïoedd ffonau symudol mawr i drafod y cyflwyniad o signalau gwell ar draws ei etholaeth yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Mewn cyfres o gyfarfodydd yn Llundain yr wythnos hon, cyfarfu’r cynrychiolydd Plaid Cymru â’r gweithredwyr symudol EE, Vodafone a Three.

Arweiniodd ymdrechion Jonathan Edwards a’r Aelod Cynulliad Adam Price i ‘Cysylltu Sir Gaerfyrddin’ at gysylltedd gwell mewn nifer o gymunedau, ond mae nifer o fannau digyswllt o hyd mewn cymunedau ar draws y sir.

Derbyniodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards crynodebau cynhwysfawr gan y gweithredwyr symudol, gan asesu sut mae’r ddarpariaeth wedi gwella dros y misoedd a blynyddoedd diwethaf, yn ogystal ag astudio’r cynlluniau sydd gan y cwmnioedd mawr i fuddsoddi a gwella’r signalau ymhellach. 

Ym mis Ionawr eleni, dyfarnwyd EE gytundeb y Swyddfa Gartref i drosglwyddo rhwydwaith symudol fel rhan o Raglen Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys y Llywodraeth- system cyfathrebu llais a band eang ar gyfer defnydd gwasanaethau’r heddlu, ambiwlans a thân ac achub.

Ar y pryd, fe alwodd Mr Edwards ac Adam Price i’r isadeiledd ychwanegol fod yn agored ar gyfer defnydd yr holl rwydweithiau er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth symudol i’r defnyddwyr oll.  Derbyniodd Mr Edwards gadarnhau mai dyna fydd yr achos yn ystod ei gyfarfod yr wythnos hon.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Ar sawl cyfrif mae cyflymdra’r gwelliannau i signalau symudol wedi teimlo’n araf, ond pan ystyriwn sut mae pethau wedi gwella dros y 2 flynedd diwethaf mae yna gynnydd eang o ran cysylltedd ar draws yr etholaeth.  Wrth gwrs mae hyn er gwaethaf i Lywodraeth Cymru atal y nawdd ar gyfer ei pholisi mawr aflwyddiannus i adeiladu fwy o fastiau.

“Roeddwn wrth fy modd i ddysgu am gynlluniau’r gweithredwyr i wella eu cysylltedd yn Sir Gaerfyrddin.  Efallai’r brif dasg yw cynyddu’r isadeiledd i gynnal Rhwydwaith y Gwasanaethau Brys, lle bwriedir EE a Llywodraeth y DU i adeiladu dros 500 o safleoedd mast newydd ar draws y DU.

“Yn ôl ym mis Ionawr roedd Adam Price a minnau wedi galw i’r isadeiledd newydd hwnnw fod yn agored ar gyfer defnydd yr holl weithredwyr symudol er mwyn i’r holl gwmnioedd gael y cyfle i wella eu cysylltedd lleol.  Yn wir roeddwn yn falch iawn i dderbyn cadarnhad yr wythnos hon yn dweud bydd modd i’r holl ddarparwyr gwneud hynny.

“Nid wyf yn gallu cyhoeddi cynlluniau’r tri gweithredwr oherwydd sensitifrwydd masnachol, ond os hoffai unrhyw drigolyn godi mater penodol ynglŷn â chysylltedd yn eu hardal, byddaf yn gallu cael ymateb uniongyrchol iddynt gan ddarparwr y rhwydwaith.

“Rydym wedi gwneud cynnydd mewn byr amser, gyda mwy o gymunedau yn derbyn signalau ffon symudol nag erioed.  Ond parhau bydd ein gwaith i gysylltu Sir Gaerfyrddin yn iawn.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.