AS yn cefnogi piced pensiynau ymladdwyr tân

Strike1

Ymunodd Aelod Seneddol Jonathan Edwards gyda diffoddwyr tân dros penwythnos gŵyl y banc wrth bod aelodau lleol o Undeb y Frigâd Dân yn mynd ar streic  dros anghydfod pensiwn gyda'r llywodraeth.

Roedd criwiau tân ledled Cymru wedi cynnal tri diwrnod o weithredu diwydiannol dros anghyfod gyda llywodraeth y DU sy'n bwriadu codi eu oedran ymddeol o 55 i 60, ac i gynyddu eu cyfraniadau pensiwn.

Dywedodd yr AS Plaid Cymru, sydd wedi bod ar flaen y gad mewn ymgyrchoedd i amddiffyn ein gwasanaethau tân lleol, gallai'r streic wedi cael eu hosgoi pe bai'r llywodraeth wedi bod yn barod i drafod.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

"Doeddwn i ddim wedi petruso i gefnogi'r streic ein criwiau tân lleol eto.  Maent yn gweithio ddydd ar ôl dydd i gadw ein cartrefi a chymunedau’n ddiogel.

"Yr hyn rydym yn gweld gan Lywodraeth Geidwadol-Democratiaid Rhyddfrydol yw’r parhad o newidiadau polisi ôl-weithredol. Boed yn y dreth ystafell wely, toriadau lles neu amodau cyflogaeth, mae'r contractau mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i, cytundebau  cyflogaeth neu gytundebau cymdeithasol - yn bellach yn cael eu tanseilio. Yn achos y diffoddwyr tân, mae rhai sydd wedi gweithio ers dros 30 mlynedd yn awr yn cael gwybod bydd rhaid iddynt weithio am fwy o amser, talu mwy i mewn a chael llai yn ôl.

"Mae'r Undeb y Frigâd Dân wedi cyflwyno pecyn cynhwysfawr i'r llywodraeth ar gyfer cyd-drafod, ond mae eu ceisiadau wedi cael eu gwrthod. Heb os, gellid bod wedi osgoi streiciau hyn os byddai’r llywodraeth wedi bod yn barod i eistedd o gwmpas y bwrdd ac i gynnal  trafodaethau ystyrlon.

"Boed yn dân, llifogydd, digwyddiadau traffig, addysg neu ddiogelwch yn y cartref - yr ydym i gyd yn dibynnu ar ein gwasanaeth tân ac achub lleol.   Mae cefnogi'r streic y penwythnos hwn yn ffordd o ddangos fy ngwerthfawrogiad am eu gwaith, ac i ddangos eu bod yn gallu cyfrif ar gefnogaeth eu Haelod Seneddol wrth iddynt barhau eu hymdrechion i gadw'r amodau gwaith y maent , fel gweddill ein gweithwyr y sector cyhoeddus yn ei haeddu."

DIWEDD

Fire_Fighter_Strike_04.05.jpg


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.