Cyfleoedd gyda Rhwydwaith y Gwasanaethau Brys i wella signalau symudol yn helaeth

mobile_phone.jpg

Yn yr un wythnos pan gyflwynodd y cwmni ffonau symudol mawr, EE, cais cynllunio ar gyfer mast newydd i ffonau symudol ar hyd y B4337 ger Abergorlech, mae Aelodau Seneddol Plaid Cymru yn gwthio cynnig seneddol a fyddai’n gweld Rhwydwaith y Gwasanaethau Brys yn cael ei defnyddio i wella signalau ffonau drwy Gymru.

Mae’r darparwr symudol EE wedi ennill cytundeb y Swyddfa Gartref i drosglwyddo’r rhwydwaith symudol fel rhan o ‘Raglen Cyfathrebu Symudol y Gwasanaethau Brys’ y Llywodraeth- system cyfathrebu llais a band eang ar gyfer gwasanaethau’r heddlu, ambiwlans a thân ac achub i’w defnyddio.

I gyflawni’r system hon, mae EE yn ehangu ei rhwydwaith 4G, a’r mast newydd ar hyd y B4337 yw’r cyntaf o nifer o fastiau ffonau symudol newydd arfaethedig i’w adeiladu yn etholaeth Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Er mwyn creu’r isadeiledd ar gyfer Rhwydwaith y Gwasanaethau Brys, mae EE yn cynnig adeiladu 291 o safleoedd newydd ar gyfer mastiau gyda 230 o safleoedd ychwanegol i’w hadeiladu gan Lywodraeth y DU ar draws y DU.

Yr wythnos hon mae Aelodau Seneddol Plaid Cymru wedi cyflwyno cynnig seneddol sy’n croesawu potensial y rhwydwaith newydd i wella darpariaeth symudol yn arwyddocaol. Yn enwedig yng Nghymru wledig, ac maent yn galw ar Lywodraeth y DU i weithio gyda darparwyr ffonau symudol eraill i sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad i’r mastiau a ariannir yn gyhoeddus er mwyn cynnig gwelliannau helaeth yn y ddarpariaeth i bawb.

Dywedodd yr AS lleol Jonathan Edwards:

“Mae cynyddu’r argaeledd o signalau symudol 3G a 4G yn hir-ddisgwyliedig, ac rydym yn parhau i dal i fyny gydag ardaloedd mwy dinesig, ond rwy’n falch iawn o weld darparwr ffonau symudol arall yn cyhoeddi ei fwriad i sefydlu mast newydd yn ein cymunedau gwledig.

“Nawr bod EE wedi ennill cytundeb y Swyddfa Gartref i ddarparu’r rhwydwaith cyfathrebu ar gyfer ein gwasanaethau brys, rwy’n gwybod y bydd cyfres o gysylltiadau symudol newydd yn dod i’n ardal yn fuan.

“Rwyf i a fy nghydweithwyr Plaid Cymru am weld yr isadeiledd hwn a ariannir yn gyhoeddus wedi ei darparu i bob darparwr symudol er mwyn rhoi cysylltedd ystyrlon i drigolion lleol wrth gynnig cyfres o ddarparwyr rhwydwaith gwahanol. Dyna pam rydym ni’n ceisio cefnogaeth drawsbleidiol ar gyfer ein cynnig seneddol.

“Gallwn fwrw ymlaen ar gyflymdra tra chyflym i gysylltu Sir Gaerfyrddin yn iawn os fydd Llywodraeth y DU yn edrych o ddifrif ar ein cynnig i wneud y defnydd gorau o'r buddsoddiad isadeiledd symudol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.