Ffôn Symudol | Band Eang

Cysylltu Sir Gâr

Mae’r ffordd rydym yn cyfathrebu yn newid yn gyson. Yn fwy nag erioed rydym yn dewis cyfathrebu drwy alwadau fideo, negeseuon destun ac e-byst.

Heddiw mae’n anodd iawn i fusnesau gweithredu heb gysylltiad da i’r we a mynediad i’r byd o gleientiaid a gyflwynir gan y we.

Ar raddfa leol rydym yn dibynnu mwy a mwy ar gyrchiad i’n ffonau symudol er mwyn cadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau.

Dros y blynyddoedd diweddar rydym wedi gweithio yn galed i wella’r cysylltiadau technoleg yn Sir Gaerfyrddin, ond mae yna gryn daith o’n blaenau.

Er mwyn i mi gael dealltwriaeth well o anghenion ein cymuned, byddwn yn ddiolchgar pe baech chi’n gallu treulio ond dau funud yn ateb 5 cwestiwn byr ynglŷn â’ch ffôn symudol a’r cysylltiad i’r we sydd gennych gartref.

Arolwg yma: http://cymraeg.carmarthenshiresvoice.org.uk/mobile_broadband

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfleoedd gyda Rhwydwaith y Gwasanaethau Brys i wella signalau symudol yn helaeth

Yn yr un wythnos pan gyflwynodd y cwmni ffonau symudol mawr, EE, cais cynllunio ar gyfer mast newydd i ffonau symudol ar hyd y B4337 ger Abergorlech, mae Aelodau Seneddol Plaid Cymru yn gwthio cynnig seneddol a fyddai’n gweld Rhwydwaith y Gwasanaethau Brys yn cael ei defnyddio i wella signalau ffonau drwy Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn croesawu gorchymyn gwahanu BT a Openreach

Mae Jonathan Edwards, Aelod Seneddol Sir Gaerfyrddin - un o'r grŵp gwreiddiol o Aelodau Seneddol a gefnogodd mwy o wahanu rhwng BT a’r darparwr band eang Openreach - wedi croesawu dyfarniad heddiw gan reolydd Ofcom bydd rhaid i BT wahanu yn gyfreithiol wrth Openreach.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyflymderau tra-chyflym i Abertawe yn ychydig o gysur i Sir Gâr dioddefus

Mae’n bryd i Sir Gaerfyrddin elwa o fuddion cysylltedd dinas rhanbarth- dyna’r neges gan gynrychiolwyr Plaid Cymru Adam Price AC a Jonathan Edwards AS yn dilyn y cyhoeddiad o ryngrwyd ‘GFast’ i Abertawe.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.