Cysylltu Sir Gâr

Er mwyn i mi gael dealltwriaeth well o anghenion ein cymuned, byddwn yn ddiolchgar pe baech chi’n gallu treulio ond dau funud yn ateb 5 cwestiwn byr ynglŷn â’ch ffôn symudol a’r cysylltiad i’r we sydd gennych gartref.

How strong is your mobile phone signal at home? | Pa mor gryf yw signal eich ffôn symudol gartref?

Please select one Dewiswch un os gwelwch yn dda

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.