AS yn gofyn am gyfarfod gyda’r Ysgrifennydd Cartref er mwyn amddiffyn Hofrennydd yr Heddlu

Heddiw mae’r AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi gofyn am gyfarfod gydag Ysgrifennydd Cartref y DU, Theresa May, er mwyn diogelu hofrennydd Heddlu Dyfed Powys a’i safle ym Mhen-bre.

Ar ôl ysgrifennu at Theresa May ar fore diddymiad y Senedd cyn yr etholiad, mae Jonathan Edwards wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cartref unwaith eto i fynnu’r angen am adolygiad i amddiffyn hofrennydd yr heddlu a’i safle.

Yn sylwi bod yr Ysgrifennydd Cartref wedi gorchymyn adolygiad o’r penderfyniad i symud hofrennydd heddlu o faes awyr Dyffryn Durham Tees, galwodd Jonathan Edwards am ymyriad tebyg i benderfyniad Gwasanaeth Awyr Genedlaethol yr Heddlu i gau Pen-bre.

Yn ddaearyddol Dyfed Powys yw’r gwasanaeth heddlu mwyaf yn Lloegr a Chymru ac mae’n gyfrifol am blismona bron hanner o’r arwyneb Cymreig.

Dywedodd Jonathan Edwards, AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

“Dechreuais yr ymgyrch hwn cyn yr Etholiad Cyffredinol ac rwy’n benderfynol o’i arwain at ganlyniad llwyddiannus.

“Mae’n fater o synnwyr cyffredin yn nhermau plismona: nid oes yna ddadl dda dros gau’r safle neu dros golli’r hofrennydd. Dengys y ffeithiau bod yr hofrennydd yn offer hanfodol, effeithlon ac effeithiol ar gyfer ein gwasanaeth heddlu.

“Fel y mae hi, mae gennym enghraifft amlwg o doriadau cyn plismona effeithiol. Does dim amheuaeth byddai’r cynigion eraill wedi eu profi yn amhosib i’r tasgau a wynebir gan ein hofrennydd Heddlu.

“Mae Heddlu Dyfed Powys- sef y gwasanaeth cyntaf yn y DU i weithredu hofrennydd Heddlu- yn haeddu parhau a’u gwaith gydag uned yr hofrennydd.

“Rwyf wedi gofyn am gyfarfod gyda’r Ysgrifennydd Cartref er mwyn i mi gyflwyno- yn y termau mwyaf cryf- bod angen cadw ein hofrennydd yma ym Mhen-bre, ac amddiffyn ein gwasanaethau heddlu a chymunedau.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.