Byddai cefnu ar y ffordd osgoi yn torri cytundeb y gyllideb - Adam

Llandeilo_bridge_for_upload.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price, wedi gofyn am gyfarfod brys gydag Ysgrifennydd Llywodraeth Cymru dros yr Economi cyn pleidlais yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyllideb flynyddol £15biliwn y llywodraeth wrth gyfeirio at “ddatganiadau amwys ac anghyson gan y llywodraeth Lafur ynglyn â ffordd osgoi Llandeilo”.

Cyn gŵyl y Nadolig fe fynegodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Adam Price, a arweiniodd trafodaethau’r gyllideb a chyflawnodd buddsoddiad gwerth £50 miliwn ar gyfer ffordd osgoi o amgylch tref Llandeilo, ei bryder y gallai’r prosiect eisoes fod cymaint â 10 mis yn hwyr.

Wrth ymateb i bryderon AC Plaid Cymru, fe ddywedodd llefarydd Llywodraeth Cymru fod y cynllun “yn mynd rhagddo”. Ond mewn symudiad sydd wedi poeni Adam Price a’i gydweithiwr etholaeth, Jonathan Edwards AS, mae Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol diweddaraf Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ar 19eg o Ragfyr 2017 yn datgan bod Llywodraeth Cymru bellach yn edrych i gadarnhau p’un ai “oes dal angen ffordd osgoi neu a fyddai’n bosib gweithredu atebion eraill”.

Dywedodd Adam Price nad oedd ateb arall erioed wedi ei drafod ar unrhyw achlysur.  Mae wedi gofyn am “eglurhad brys” gan Ysgrifennydd yr Economi y bydd Llywodraeth Cymru yn “anrhydeddu’r cytundeb”

Dywedodd Adam Price AC:

“Rwy’n fwyfwy pryderus a rhwystredig am yr hyn sydd yn dechrau edrych fel cyfres o ddatganiadau amwys ac anghyson gan y llywodraeth Lafur ynglŷn â ffordd osgoi Llandeilo.

“Llwyddais gael ymrwymiad clir i adeiladu ffordd osgoi, ac ers y cytundeb hwnnw nad oes unrhyw beth heblaw ffordd osgoi wedi cael ei drafod neu ei awgrymu ar unrhyw achlysurneu yn fy nghyfarfodydd gyda’r Ysgrifennydd Economi.

"Mae'r sôn am ryw fath o ateb arall, a gyhoeddwyd mewn dogfen swyddogol y llywodraeth pan oedd egwyl y Cynulliad, yn ymddangos, ar y wyneb, yn dor-cytundeb cyllideb ffurfiol.  

"Rydym angen eglurhad brys gan Ysgrifennydd yr Economi y bydd Llywodraeth Cymru yn anrhydeddu'r cytundeb. Rwy'n gobeithio y bydd Ysgrifennydd yr Economi yn barod i ddarparu'r eglurhad a'r ymrwymiad sydd ei angen arnom."

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS:

"Dim ond ymroddiad cyhoeddus cadarn gan Lywodraeth Cymru y bydd ffordd osgoi Llandeilo yn cael ei adeiladu yn 2019 gwnaiff y tro nawr.        

"Nid yw’r problemau tagfeydd, diogelwch a llygredd wedi newid yn Llandeilo ers dod i'r cytundeb cyllideb hwnnw. Os rhywbeth, mae’r problemau hynny wedi cynyddu. Mae'r achos dros ffordd osgoi wedi cael ei gydnabod a'i derbyn ers amser.

"Ni allwn gael sefyllfa lle mae unrhyw ddinesydd yng Nghymru, yn enwedig y bobl y mae Adam a minnau yn cynrychioli yn Llandeilo a gogledd Sir Gaerfyrddin, yn cael addewid o fuddsoddiad dim ond i weld eu llywodraeth genedlaethol yn cyhoeddi’r dewis sinigaidd i gefnu ar yr addewid honno yn ystod gwyliau’r Nadolig.

"Rydym angen eglurhad gan Ysgrifennydd yr Economi fel mater o frys."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.