Adam yn ceryddu’r Lafur a’r Torïaid sy'n feirniadu’r buddsoddiad o £50miliwn i ffordd osgoi Llandeilo

Llandeilo.jpg

Mae’r Aelod Cynulliad Adam Price wedi ceryddu’r hyn a nododd fel “naws dirmygus o Blwyfoldeb Metropolitanaidd” gan Aelodau Cynulliad Llafur a Cheidwadol sydd wedi beirniadu’r buddsoddiad o £50miliwn mae ef a’i gydweithwyr Plaid Cymru wedi sicrhau ar gyfer ffordd osgoi Llandeilo ar ôl cyfnod hir o aros.

Defnyddiodd Aelod Cynulliad Llafur Sir Gaerfyrddin, Lee Waters- sydd wedi beirniadu prosiect ffordd osgoi Llandeilo ar y cyfryngau cymdeithasol yn y gorffennol- dadl y cyfarfod llawn ddydd Mawrth ynghylch cyllideb Llywodraeth Cymru i feirniadu natur “gwleidyddiaeth pwrs y wlad” i sicrhau buddsoddiad ar gyfer prosiectau arbennig.

Dilynodd sylwadau Mr Waters sylwadau gan yr Aelod Cynulliad Ceidwadol, Nick Ramsey, a gofynnodd p’un ai oedd sail y penderfyniad i ariannu’r ffordd osgoi yn gywir.

Tarodd Adam Price yn ôl yng nghyfarfod yr ACau ddydd Mercher, wrth ailadrodd y ffigyrau sydd yn dangos i Ganolbarth a Gorllewin Cymru dderbyn y lefel isaf o fuddsoddiad o unrhyw ranbarth Cymreig.

Yn holi’r Gweinidog Cyllid ddydd Mercher, dywedodd Adam Price:

“Mae buddsoddiad cyfalaf Llywodraeth Cymru dros bedair blynedd, y pedair blynedd diwethaf, yng nghanolbarth a gorllewin Cymru yn hanner y ffigwr sydd dros £1,000 y pen ar gyfer de ddwyrain Cymru… does dim yn gallu cyfiawnhau’r bwlch hwnnw.

“Mae’n rhaid i mi ddweud, yn y Siambr ddoe fe glywsom naws dirmygus o blwyfoldeb metropolitanaidd wrth ymosod ar fy mhlaid am o leiaf ceisio i gael ychydig o weithred ac ychydig o fuddsoddiad yn y rhanbarthau a’r etholiadau rydym yn cynrychioli. Nid ydym yn ymddiheuro dros gyfartalu’r lefel o fuddsoddiad.

“Roedd yr agweddau yna yn ogystal yn bresennol ar feinciau’r Ceidwadwyr, hefyd gan Aelodau sydd naill ai’n cynrychioli neu’n byw yn yr ardaloedd fwyaf llewyrchus yng Nghymru. Byddwn yn gofyn y canlynol iddo: a fydd yn ymrwymo i gyfartalu’r lefel o fuddsoddiad ar draws Cymru, er mwyn sicrhau na fydd rhaid i fy mhlaid ymladd flwyddyn ar ôl flwyddyn ar gyfer sbarion ar waelod pwrs y wlad?”

Beirniadodd Jonathan Edwards AS rhagrith y blaid Lafur o ddweud un peth i drigolion lleol ond yn tanseilio’r buddsoddiad yn siambr y Cynulliad. Dywedodd:

“Mae’n hollol ryfeddol i weld ACau uwch Llafur a Ceidwadol- dau sydd yn byw yn ne ddwyrain Cymru sydd yn derbyn lefel fwy sylweddol o fuddsoddiad- yn amau cyfreithlondeb buddsoddiad ffordd osgoi Llandeilo, ac i wneud hynny tra bod cydweithwyr eu pleidiau yn ceisio canmoliaeth yn lleol oherwydd y prosiect.

“Ar ôl disgwyl am 47 mlynedd, mae Adam a fy nghydweithwyr Plaid Cymru yn y Cynulliad wedi ennill buddugoliaeth anferth yn y gyllideb eleni, ac maent wedi gwneud hyn drwy gydnabod cyfraniad y rheiny ar draws y sbectrwm gwleidyddol sydd wedi gweithio’n galed i hyrwyddo achos y ffordd osgoi.

“Diolch i Blaid Cymru, dyma’r tro cyntaf mewn nifer o flynyddoedd i gyllideb Llywodraeth Cymru ystyried Cymru gyfan.

“Mae’n brifo i weld y blaid Lafur yn dweud un peth i drigolion lleol ond yna’n mynd i Gaerdydd ac yn tanseilio trafferthion trigolion Llandeilo yn llwyr. Trigolion sydd wedi dioddef blynyddoedd o lygredd, diogelwch ar yr heolydd sydd wedi lleihau a thagfeydd traffig arwyddocaol. Mae’n fwy o sarhad i hyn gael ei wneud gan gynrychiolydd Llafur o Sir Gaerfyrddin.

“Mae datguddiadau’r wythnos hon yn dangos bod Llafur a’r Torïaid yn hapus i wastraffu £1biliwn ar ychydig o filltiroedd o ffordd liniaru ar yr M4, ond mae briwsion mewn cymhariaeth ar gyfer un prosiect yng ngorllewin Cymru yn amlwg yn ormod. Y gwahaniaeth mawr yw nad yw Plaid Cymru yn gwneud unrhyw ymddiheuriadau am gyflawni’r buddsoddiad yma ac rydym wedi ymrwymo’n llwyr i gyflawni ffordd osgoi i Landeilo.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.