Adam yn sicrhau £50 miliwn i ariannu ffordd osgoi Llandeilo

Derbyniodd trigolion a busnesau Llandeilo, ynghyd â’r Dyffryn Tywi ehangach anrheg Nadolig gwerth £50 miliwn wrth i drafodaethau rhwng Aelod Cynulliad Adam Price a Llywodraeth Cymru arwain at olau gwyrdd i ffordd osgoi Llandeilo.

Llandeilo_website.jpgCafodd ffordd osgoi i’r dref ei chodi yn gyntaf yn Senedd San Steffan ar 22ain o Orffennaf 1970 gan yr AS y pryd hwnnw, Gwynoro Jones, a wnaeth holi’r Ysgrifennydd Gwladol Peter Thomas. Ar ôl pedwar deg saith mlynedd, nifer o addewidion a sawl ail ddrafftiau o’r cynllun trafnidiaeth genedlaethol, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo arian er mwyn cychwyn y cynllun o’r diwedd.

Dywedodd Adam Price ei fod yn “falch dros ben” i sicrhau'r buddsoddiad hwn i’r etholaeth a fydd o fudd i’r trigolion, busnesau, prynwyr, cymudwyr, disgyblion ysgol a’r Dyffryn Tywi ehangach. Dywedodd bod modd datblygu gweledigaeth gyffrous i’r dref er mwyn uchafu buddion y buddsoddiad.

Mae Mr Price wedi trefnu i gwrdd ag Ysgrifennydd y Cabinet yn ystod wythnos gyntaf tymor newydd y Cynulliad ym mis Ionawr i drafod llinell amser y prosiect ac i gychwyn y cynllun.

Canmolodd Jonathan Edwards AS ymdrechion pawb sydd wedi ymgyrchu dros ffordd osgoi ar hyd y blynyddoedd ond neilltuodd ei gydweithiwr etholaeth ar gyfer clod arbennig.

“Mae wedi bod yn amser hir, ond rwy’n falch dros ben i sicrhau cytundeb gyda Llywodraeth Cymru sydd o’r diwedd yn ymrwymo i ariannu’r gost amcanol llawn sef £50 miliwn”, meddai Adam.

“Mi fydd y trigolion sydd yn goddef traffig cludiant trwm a lefelau llygredd gwenwynig, busnesau, prynwyr a disgyblion ysgol sydd yn mentro damwain wrth iddynt gerdded strydoedd cul y dref, ynghyd â’r cymudwyr sydd yn sownd mewn traffig trwm, i gyd yn manteisio oherwydd y ffordd osgoi.

“Wrth i’r gwaith gychwyn, nawr yw’r amser i ystyried sut y gallwn uchafu ar fuddion buddsoddiad y ffordd osgoi gyda gweledigaeth newydd i archwilio’r posibiliadau y gall llwybrau diogel rhoi i fusnesau lleol.”

Dywedodd Jonathan bod y newyddion yn “brawf o ymdrechion bawb, o’r pleidiau gwleidyddol i gyd, sydd wedi ymgyrchu am ffordd osgoi dros y pum degawd diwethaf. Ond ar ôl dweud hynny, mae’r fargen cyllid sicrhaodd Adam yn y Cynulliad yn ddim byd llai nag arbennig ac yn ganlyniad cadarnhaol i Landeilo a’r ardaloedd cyfagos.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.