Gwleidyddion Plaid yn croesawu allforio cig oen Cymreig i’r Unol Daleithiau

Mae gwleidyddion Sir Gaerfyrddin Jonathan Edwards ac Adam Price AC wedi croesawu’r cynigion a fyddai’n gweld yr Unol Daleithiau yn llacio’r cyfyngiadau yn ymwneud â mewnforio cig oen Cymreig.

Bydd llacio cyfyngiadau’r Unol Daleithiau ynghylch mewnforio cig oen Cymreig, sydd wedi bod yn weithredol am yr ugain mlynedd diwethaf ers yr epidemig ESB (BSE), yn galluogi i ffermwyr Cymreig gael mynediad i farchnad yr Unol Daleithiau ac yn atgyfnerthu’r sector amaethyddol Cymreig yn sylweddol.

Teithiodd Jonathan Edwards AS i’r Tŷ Gwyn ym mis Ebrill fel rhan o ddirprwyaeth i lacio’r gwaharddiad ac i wella allforion Cymreig i farchnad yr Unol Daleithiau.

Yr wythnos hon, fe ymunodd Jonathan Edwards â Hybu Cig Cymru ac Undeb Amaethwyr Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol tra roeddent yn hyrwyddo ‘Calan Awst – Calan Oen’.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Rwy’n croesawu’r cynnig i godi gwaharddiad yr Unol Daleithiau ar allforion cig oen a chig eidion Cymreig i’r Unol Daleithiau fel rhan o’r nesâd ehangach rhwng yr UDA a sector amaethyddol y DU.

“Ynghyd â fy nghymydog etholaeth Simon Hart AS, fe wnaethom gyflwyno’r achos yn Washington i lacio’r gwaharddiad ar gynnyrch amaethyddol Cymreig er mwyn hyrwyddo allforion amaethyddol Cymreig i sicrhau marchnadoedd angenrheidiol newydd ar gyfer cynnyrch amaethyddol Cymreig.

“Credaf bydd y llacio arfaethedig yn cynorthwyo i sicrhau lles parhaol y sector amaethyddol Cymreig. Yn ogystal â darparu ysgogiad bellach i Gymru farchnata ei hun ac ymgysylltu â’r economi fyd-eang trwy gytundebau masnachu newydd wedi Brexit.”

Yn siarad ar ôl mwynhau pryd o gig oen Cymreig yn lansiad ‘Calan Awst - Calan Oen’ gan Hybu Cig Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ychwanegodd Jonathan Edwards:

“Rwy’n falch i gefnogi ‘Calan Awst - Calan Oen’. Dyma gam arloesol a hanfodol i adeiladu’r proffil o gig oen Cymreig yn y DU a dramor, wrth amlygu’r ansawdd o gig oen Cymreig a pha mor flaenweithgar mae’r farchnad.

“Mae Hybu Cig Cymru yn meddwl yn ddeinamig, ac yn adeiladu ar ansawdd PGI rhagorol cig oen Cymreig a’u holl lwyddiannau'r llynedd wrth adeiladu proffil ehangach i gig oen Cymreig. Rydym yn wynebu ansicrwydd gwleidyddol ac economaidd o ganlyniad i Brexit. Mae ymgyrchoedd fel y rhai hyn yn hanfodol i sicrhau bod y sector amaethyddol Cymreig yn parhau i lwyddo.”

Meddai Adam Price AC:

“Elfen graidd o’r mesur hwn yw’r gydnabyddiaeth o gig oen Cymreig o’r ansawdd gorau sydd wedi ei gynhyrchu yma yng Nghymru, ac sydd wedi ei warantu gan y Comisiwn Ewropeaidd drwy’r statws o Ddynodiad Daearyddol Gwarchodedig.

“Mae angen i Gymru edrych yn allanol wedi Brexit, ac mae hyn yn llwyddiant nodedig. Mae masnach yn hanfodol i’r economi Cymreig ac mae sicrhau a chymryd mantais o farchnadoedd newydd yn gam tuag at ddiogeli sicrwydd economaidd.

“Ond eto, wrth i ni ddathlu ymgynghoriad Llywodraeth yr UDA ynghylch adolygu’r gwaharddiad ar fewnforion cig oen Cymreig, mae rhaid i ni barhau i roi’r sefyllfa wleidyddol ac economaidd yn eu cyd-destun. Mae’r farchnad Ewropeaidd gwerth £200 miliwn y flwyddyn i ffermwyr Cymreig yn unig, llawer yn fwy na’r elw tybiedig o £35 miliwn drwy’r DU wrth allforio cig oen i’r UDA.

“Dyma gam pwysig, ac rwy’n gobeithio gweithio’n agos gyda ffermwyr Sir Gaerfyrddin a ffermwyr Cymreig i sicrhau bod y ffermwyr yn gallu cymryd mantais lawn o’r cyfle hwn. Fodd bynnag, mae rhaid i ni fwrw ymlaen â’n gwaith i sicrhau bod ffermwyr Cymreig yn gallu cael mynediad i’r farchnad Ewropeaidd- sef pen taith y mwyafrif o allforion amaethyddol- er mwyn sicrhau bywiogrwydd parhaol amaethyddiaeth Gymreig.”

Yn cychwyn gyda ‘Calan Awst - Calan Oen’ sef dathliad o Gig Oen Cymreig rhagorol ar Awst 1af, cynhaliodd Hybu Cig Cymru digwyddiadau mewn amryw o leoliadau drwy Gymru, yn cynnwys prif archfarchnadoedd a’r Eisteddfod Genedlaethol wrth ymddangos llyfrynnau rysáit am ddim a chyfleoedd i flasu Cig Oen Cymreig.

Dywedodd arbenigwr Hybu Cig Cymru ar gyfer y Defnyddwyr, Elwen Roberts:

“Mae’n wych i weld mwy o bobl yn talu sylw I ble y cynhyrchir eu bwyd. Mae dysgu mwy am darddiad cynhwysion yn hollbwysig er mwyn paratoi prydau iachus a blasus. Amcan ein taith haf yw dathlu’r amser gorau o’r flwyddyn i brynu cig oen lleol – yr haf a’r hydref.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.