Jonathan Edwards yn Arweinydd Seneddol Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi heddiw mai'r AS lleol Jonathan Edwards fydd yn arwain tim y blaid yn Senedd San Steffan.

Jonathan EdwardsBydd Jonathan Edwards yn cymryd yr awenau gan y cyn-AS Elfyn Llwyd a wnaeth ymddeol o'r senedd fis Mawrth ar ol gwasanaethau am dros ddau ddegawd yn San Steffan.

Mr Edwards fydd y gwleidydd cyntaf o Sir Gar o unrhyw blaid wleidyddol i fod yn Arweinydd Seneddol yn San Steffan ers dyddiau'r diweddar Gwynfor Evans. Dywedodd yr AS dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ei bod hi "yn fraint enfawr" i ymgymryd a'r rôl.

Dywedodd ei gydweithiwr yr Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas AC y gall Sir Gar fod yn falch iawn y bydd Aelod Seneddol lleol yn darparu llais cenedlaethol yn San Steffan.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

"Ers ethol Gwynfor Evans bron i hanner can mlynedd yn ol, mae ein grŵp bychan ond penderfynol o ASau wedi chwarae rôl flaenllaw yng ngwleidyddiaeth Cymru. Heddiw, mae'r angen i Gymru gael llais cryf yn San Steffan yn fwy nag erioed.

"Bydd y Ddeddf Hawliau Dynol, Refferendwm Ewropeaidd ac ymreolaeth wleidyddol gwledydd y wladwriaeth Brydeinig ymysg y materion fydd yn diffinio'r Senedd hon. Mae ganddynt yr elfennau i danio brwydrau cyfansoddiadol o bwys gan effeithio ar fywydau dyddiol ein pobl, ein busnesau a'n cymunedau.

"Ar y tri mater hwn rhaid i lais sofran Cymru - ein Cynulliad Cenedlaethol - gael ei rymuso i arwain y genedl wrth hyrwyddo a gwarchod ein buddiannau, yn enwedig gan nad ydi'r buddiannau hynny ymysg blaenoriaethau San Steffan.

“Bydd fy rôl yn San Steffan yn golygu nid yn unig sicrhau llais cryf i Sir Gar, ond hefyd i arwain grŵp o ASau gweithgar a thalentog y gellir dibynu arnynt i roi Cymru'n gyntaf bob tro. Mae hi'n fraint enfawr ymgymryd a'r rôl hon."

Ychwanegodd Rhodri Glyn Thomas AC:

"Nid yn unig mae Jonathan yn cynrychioli cyn etholaeth Gwynfor Evans, mae hefyd yn dilyn ei olion traed trwy arwain grwp Seneddol Plaid Cymru - arweinydd Seneddol cyntaf Sir Gâr ers bron i hanner can mlynedd.

"Mae'r ffaith fod Jonathan wedi ei ddewis i ymgymryd a'r rôl yn dangos y parch sy'n bodoli tuag ato fel gwleidydd ac fel ymgyrchydd ffyrnig gydag angerdd di-symud tuag at Gymru.

"Mae ei ymrwymiad i gyflawni dim ond y gorau yn cael ei gydnabod yn glir gan ein hetholwyr sydd newydd ei ail-ethol gyda mwyafrif wedi ei gynyddu.

“Gall Sir Gâr fod yn falch iawn y bydd ein Haelod Seneddol lleol yn darparu llais cenedlaethol yn San Steffan."

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.