Jonathan yn cwestiynu cytundeb hofrennydd yr heddlu ar ôl i San Steffan wrthod ymyrryd

Jonathan Edwards yn dweud bod ganddo achos i archwilio cofnodion cyfarfodydd Gwasanaeth Awyr yr Heddlu

Mae angen holi cwestiynau ynghylch beth yn union a gytunwyd gan Gomisiynydd Heddlu Dyfed Powys meddai’r AS Jonathan Edwards, ar ôl i Ysgrifennydd Gwladol Cymru osgoi ei gwestiwn Seneddol ynglŷn â hofrennydd yr heddlu'r wythnos diwethaf.

Dywedodd yr AS Plaid Cymru bydd yn nawr yn chwilio am gofnodion cyfarfodydd Bwrdd Strategol Gwasanaeth Awyr Genedlaethol yr Heddlu (NPAS)-sy’n cyfri Comisiynydd Heddlu Dyfed Powys Christopher Salmon yn aelod- i archwilio’r trafodaethau diweddar a’r penderfyniadau a ganiatawyd.

Dewiswyd Jonathan Edwards i holi Ysgrifennydd Cymru Stephen Crabb ddydd Mercher. Gofynnodd Mr Edwards i Mr Crabb gyfarfod ag ef i drafod y cyhoeddiad ynghylch hofrennydd yr heddlu a fydd yn gweld y safle diweddaraf ym Mhen-bre, gwerth £2 miliwn, yn cau ar Ionawr 1af 2016. Hefyd dymunodd Mr Edwards bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn ymofyn am ymglymiad yr Ysgrifennydd Cartref fel y Gweinidog sy’n gyfrifol am blismona.

Fe wnaeth Stephen Crabb AS, sy’n cynrychioli etholaeth yn ardal gwasanaeth heddlu Dyfed Powys, osgoi’r cwestiwn ac atebodd Gweinidog y Swyddfa Gymreig, Alun Cairns AS ar ran llywodraeth San Steffan. Dywedodd Jonathan Edwards bod yr ymateb wedi codi cwestiynau difrifol ynghylch yr hyn a gytunwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu ers cyhoeddi’r cytundeb i achub Pen-bre ym mis Tachwedd.

Meddai Jonathan Edwards mae’n “eithaf amheus” i’r Gweinidog llongyfarch y Comisiynydd dros gytundeb a fydd yn cael gwared â’r hofrennydd.

Dywedodd Mr Edwards ei fod yn mynd ar ôl cofnodion cyfarfodydd Bwrdd Strategol yr NPAS- sydd fel arfer yn cwrdd yn chwarterol, ond wnaeth gwrdd ym mis Rhagfyr, Ionawr a Chwefror- er mwyn ceisio canfod pa gynigion a gytunwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu wedi hynny.

Ar hyn o bryd, meddai Mr Edwards ei fod methu cyrraedd unrhyw gasgliad arall ond i ddweud bod trigolion Dyfed Powys wedi “cael eu siomi yn llwyr”.

Meddai Jonathan Edwards AS:

“Mae’n eithaf amheus bod y Gweinidog yn gyflym i longyfarch ei gydweithiwr Ceidwadol ar ôl iddo arbed arian, ond ni wnaeth sôn o gwbl am y realiti sef colled ein hofrennydd heddlu.

“Cyhoeddodd y Comisiynydd Heddlu ond pedwar mis yn ôl ei fod wedi sicrhau dyfodol yr hofrennydd a’r safle ym Mhen-bre, ond nawr mae’r NPAS wedi torri’r addewid.

“Mae’r Gweinidogion nawr yn troelli hyn fel stori newyddion da sy’n fy ngadael yn hynod o ddrwgdybus ac yn codi cwestiynau difrifol ynglŷn â beth a gytunwyd yn y misoedd diwethaf. Yn wir, mae ymateb y Gweinidog i fy nghwestiwn Seneddol yn awgrymu bod y Comisiynydd wedi cytuno’n llwyr i symudiad hofrennydd yr heddlu o Ben-bre.

“Credaf fod yna achos i archwilio penderfyniadau diweddar Fwrdd Strategol y NPAS- sy’n cyfri Mr Salmon yn aelod- felly rwyf wedi gofyn am gofnodion y cyfarfodydd.

“Fel y mae pethau, rwy’n methu cyrraedd unrhyw gasgliad arall ond i ddweud p’un ai’n fwriadol neu’n anfwriadol, mae’r Comisiynydd wedi siomi trigolion Dyfed Powys yn llwyr. Fodd bynnag, gallaf sicrhau’r trigolion ni fyddaf yn rhoi terfyn ar fy ymgyrch i ddiogelu ein hofrennydd lleol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.