Jonathan Edwards yn galw am gefnogaeth gan Lywodraeth Prydain mewn achosion o lifogydd difrifol

Yn ystod dadl yn Nhŷ’r Cyffredin yr wythnos hon (dydd Llun 24ain Chwefror) galwodd Jonathan Edwards AS ar Lywodraeth Prydain i gamu i mewn i gynorthwyo’r cymunedau a heffeithiwyd gan lifogydd difrifol. Cynhaliwyd y ddadl yn San Steffan mewn ymateb i storm Ciara a storm Dennis.

Yn siarad yn Llundain dywedodd Mr Edwards:

“Y llynedd cafodd Sir Gaerfyrddin a Cheredigion eu taro gan lifogydd difrifol a’r Cynghorau lleol oedd yn gorfod wynebu’r bil. Blwyddyn yn ddiweddarach, mae nifer o dai a busnesau yn parhau i wynebu problemau er gwaethaf ymdrechion anhygoel gan y gymuned leol ac awdurdodau cyhoeddus.

“Eleni mae’r llifogydd difrifol wedi eu canolbwyntio yn bennaf ar ardal Rhondda Cynon Taf ac yn ffodus roedd Sir Gaerfyrddin wedi’i harbed rhag y gwaethaf.

“Nid yw’n ddigon da bod Llywodraeth Prydain yn cuddio tu ôl i gymhwysedd datganoledig ac yn golchi eu dwylo o unrhyw gyfrifoldeb. Tra bod amddiffyniadau a rhwystrau llifogydd yn amlwg yn fater i Lywodraeth Cymru, pan mae achosion o lifogydd difrifol fe ddylai Llywodraeth Prydain gamu i mewn ar ran y Wladwriaeth Brydeinig.

“Mae gan yr Undeb Ewropeaidd Cronfa Cydsafiad i gynorthwyo Aelod Wladwriaethau i ymateb i drychinebau naturiol. Mae’n hollol anhygoel nad oes gan yr Undeb Brydeinig unrhyw gyfleuster i gynorthwyo rhan ohono pan fo angen.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.