Jonathan Edwards

Ganwyd a magwyd Jonathan Edwards ym mhentref glofaol Capel Hendre ger Rhydaman. Mynychodd Ysgol Gymraeg Rhydaman ac Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa cyn graddio mewn Hanes a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth yn ogystal ag ennill ôl-radd mewn Hanes Rhyngwladol gan arbenigo yn niwedd y Rhyfel Oer.Jonathan

Ar ôl gorffen ei astudiaethau academaidd, gweithiodd Jonathan am 7 mlynedd fel Pennaeth Staff i Rhodri Glyn Thomas AC ac Adam Price AS. Roedd yn gyfrifol am arwain ar faterion gwleidyddol i’r ddau aelod. Mae ganddo ddealltwriaeth drylwyr o wleidyddiaeth San Steffan a’r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae’n gyn cynghorydd yng Nghaerfyrddin a chafodd ei ethol i’r swydd hanesyddol o Siryf y Dre.

Yn 2005 rhoddwyd cyfrifoldeb am faterion strategol iddo o fewn Cyfarwyddiaeth Ymgyrchu Genedlaethol newydd y Blaid. Mae’n cael ei ystyried fel un o feddylwyr strategol mwyaf blaengar Plaid Cymru.

Ar ôl etholiadau’r Cynulliad yn 2007, symudodd Jonathan i weithio i Gyngor ar Bopeth Cymru lle bu’n arwain ar Faterion Cyhoeddus, Cysylltiadau Cyhoeddus a Pholisi.

Cafodd Jonathan ei ethol i’r Senedd yn 2010 a chynyddodd ei mwyafrif yn arwyddocaol yn Etholiad Cyffredinol 2015. Yn San Steffan mae Jonathan yn delio a phortffolios y Trysorlys, Trafnidiaeth a Materion Tramor.

Mae ganddo ddealltwriaeth ddwys o faterion economaidd ac mae wedi bod yn feirniad cryf o bolisïau economaidd llywodraeth San Steffan. Wedi ei ddisgrifio fel yr “Aelod dros Gymru” mae Jonathan yn pledio achos y genedl ac mae achub ar bob cyfle i gryfhau ac ehangu’r pwerau sydd ar gael i’r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae Jonathan yn briod ag Emma, ac mae ganddynt dau o blant, Abby-Sara a Llywellyn Gruffydd. Ei brif ddiddordebau gwleidyddol yw Cyfiawnder Cymdeithasol a Materion Tramor. Mae ei ddiddordebau eraill yn cynnwys chwarae criced i Glwb Penygroes a chefnogi Clwb Pêl Droed Dinas Abertawe a’r Sgarlets.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.