Gymru i gael pwerau treth incwm heb refferendwm

Mae Jonathan Edwards AS Llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, wedi croesawu cyhoeddiad heddiw yn yr Adolygiad Gwariant yn nodi y bydd Cymru yn derbyn pwerau treth incwm heb refferendwm - buddugoliaeth i Blaid Cymru, y cyntaf i ddadlau am newid o'r fath

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Jonathan Edwards AS:

"Mae'r newyddion hyn i'w groesawu ac yn cynrychioli buddugoliaeth sylweddol i Blaid Cymru.

"Am flynyddoedd bellach, rydym wedi dadlau fod yr egwyddor o ymreolaeth ffisgal wedi ei ildio'n barod drwy ddatganoli trethi bychan.

"Golyga hyn y byddai'r refferendwm wedi bod yn wastraff amser ac adnoddau llwyr, ac rydym yn falch fod Llywodraeth y DG wedi gweld y goleuni ar y mater hwn o'r diwedd.

"Serch hyn, mae Plaid Cymru yn credo nad yw pwerau treth incwm yn unig yn ddigon. Rydym eisiau i Gymru gael cynnig yr un pwerau ariannol a chyllidol sydd ar gynnig i wledydd eraill y DG.

"Mae'r Alban wedi cael pwerau treth incwm llawn heb refferendwm a bydd Gogledd Iwerddon yn derbyn grym dros dreth corfforaethol. Nid yw Cymru yn genedl eilradd ac nid oes unrhyw reswm yn y byd pam na ddylai San Steffan gynnig yr un bargen i ni.

"Dim ond wedyn y bydd gan Llywodraeth Cymru yr offer angenrheidiol i wneud y penderfyniadau a'r newidiadau fydd yn gweithio er budd yr economi Gymreig, nid y Trysorlys yn San Steffan."

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.