Colofn Herald Jonathan - Y 'Perthynas Arbennig'

Supreme_Court.jpg

Ers cael fy ethol rwyf wedi cael y fraint o ymweld â Washington DC ar ddau achlysur fel rhan o ddirprwyaeth Seneddol.

Yn gyntaf ar raglen a noddwyd gan Lywodraeth yr Unol Daleithiau i ddysgu mwy am system llywodraeth yr Unol Daleithiau lle cefais fy mharu gyda Cyngreswr Pennsylvania, Charlie Dent. Yn ail, ar daith fasnach i drafod diddordeb Cymru a Phrydain yn y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddiad Trawsiwerydd rhwng yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd. Ar y daith diweddarach roedd fy nghydweithwyr a minnau wedi llwyddo gwneud cynnydd wrth gael gwared â’r gwaharddiad ar allforion cig oen a chig eidion Cymreig i’r Unol Daleithiau.

Ar y ddau ymweliad datblygais gariad mawr ar gyfer y wlad a'i phobl. Fodd bynnag, er bod y sefydliad Prydeinig a'r cyfryngau yn perlesmeirio dros y 'berthynas arbennig', rhoddodd fy amser gyda gwleidyddion yr Unol Daleithiau'r argraff roedd y DU ond yn un mewn nifer o berthnasau dwyochrog pwysig i’r Unol Daleithiau - yn wir roeddent yn ymddangos yn annifyr pan roedd fy nghydweithwyr yn cadw sôn am yr ymadrodd. Fel lleygwr ym mholisi tramor yr Unol Daleithiau yn fy mywyd academaidd blaenorol, mae gan bolisi tramor yr Unol Daleithiau llawer mwy o ddiddordeb mewn materion y Môr Tawel a'r heriau a ddaw yn sgil twf Tsieina yn hytrach na materion Ewropeaidd, heb sôn am Brydain fach.

Ers tranc yr ymerodraeth, mae’r sefydliad Prydeinig yn gweld yr Unol Daleithiau fel rhyw fath o flanced gysur, ac yn y bôn ei pholisi tramor yw ymochri ei hun mor agos â phosibl i ba bynnag gyfarwyddiadau sydd yn cael eu hanfon o DC, weithiau gyda chanlyniadau trychinebus megis goresgyniad Irac. Mae’n rhaid ei fod yn rhywbeth sy'n ymwneud ag ansicrwydd ôl-ymerodrol.

Fodd bynnag gydag etholiad Arlywydd Trump, roeddwn yn disgwyl dull llawer mwy gofalus gan y Prif Weinidog presennol. Ond mae'r Sefydliad Prydeinig ond yn gwybod un gêm, ac nid oedd yn syndod i weld Theresa May yn cerdded o amgylch gardd y Tŷ Gwyn yn llythrennol yn llaw yn llaw gyda'r Arlywydd newydd. Aeth y cyfryngau Prydeinig, gan gynnwys Darlledwr y Wladwriaeth i mewn i sbin gwyllt yn ôl y disgwyl - fodd bynnag y gallai fod ystyriaeth ddifrifol nad oedd yr ymweliad wedi cyrraedd tudalen flaen unrhyw un o'r prif bapurau newydd yn yr Unol Daleithiau.

Mae Trump wrth gwrs yn wleidydd adolygiadol. Nid yw'n cefnogi cyfraith a rheol ryngwladol ac nad oes ganddo lawer o barch at amddiffyn hawliau dynol a chydsyniadau hanfodol fel y Confensiwn Genefa. Mae'r rhain i gyd yn fuddugoliaethau hanfodol mae’r Unol Daleithiau wedi cynorthwyo i normaleiddio ar ôl gorfod ymyrryd mewn dau Ryfel Byd. Wrth wneud y fath ymweliad i Washington er mwyn moesymgrymu a thalu teyrnged i'r Arlywydd newydd, mae Theresa May wedi gwneud camgymeriad gwleidyddol mawr. Pob tro y bydd Trump yn troi’n frodor bydd rhaid iddi amddiffyn yr anesgusodol.

Llai na 24 awr ar ôl yr ymweliad roedd Llywodraeth Prydain yn gorfod cyfiawnhau penderfyniad Trump i seilio polisi mewnfudo ar ragfarn grefyddol. Mewn un weithred mae o wedi torri trwy gyfraith ryngwladol ar hawliau dynol a Chonfensiwn Genefa ar bolisi ffoaduriaid o ranbarthau rhyfel. Mae Trump yn ogystal wedi cyhoeddi ei gefnogaeth i arteithio fel techneg holi ddilys sydd hefyd yn erbyn y Confensiwn Genefa a chyfraith hawliau dynol rhyngwladol.

Ymateb Llywodraeth Prydain i'r digwyddiadau hyn oedd dweud yn addfwyn mai mater i'r Unol Daleithiau oedd y polisi mewnfudo. Yn hytrach na gwneud safiad dros yr hyn sy'n iawn, mae Llywodraeth Prydain bellach yn dyhuddwr ar gyfer swyddog peryglus iawn yn y Tŷ Gwyn.

Wrth gwrs mae gan y sefydliad Prydeinig hanes ar y materion yma. Gallwn ni gyd myfyrio ar hanes i weld beth sy'n digwydd pan fod arweinwyr yn fodlon gyda pholisi o ddyhuddiad ac mae’r rhai sydd mewn sefyllfa i wneud safiad yn erbyn rhagfarn a gormes yn methu â gwneud hynny.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.