AS yn mynegi edifeirwch dros golled hofrennydd heddlu

Dylai'r rhai sy'n gyfrifol am golled hofrennydd heddlu Dyfed Powys "deimlo cywilydd mawr" - dyna farn AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards, sydd wedi gwneud ei sylwadau heddiw ar y diwrnod y daw gwasanaeth hofrennydd heddlu Dyfed Powys i ben.

Wrth siarad gyda Twitter ar Nos Galan, bu cyfrif swyddogol uned gefnogaeth yr hofrennydd yn trydar "After 20+ illustrious years it is now time for X99 to bow out, can we thank everyone for their support and we wish you all a Happy New Year."

Fis Tachwedd cadarnhaodd Christopher Salmon, y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, y byddai'n cofrestru'r llu gyda gwasanaeth canoledig NPAS (National Police Air Service) a fydd yn golygu fod hofrennydd yr heddlu yn cael ei gwerthu, safle Pembre yn cael ei ddefnyddio ar gyfer llenwi tanwydd, ac amseroedd ymateb ar gyfer y rhan fwyaf o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion yn cynyddu'n sylweddol.

Hofrenydd

Diolchodd Jonathan Edwards AS dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr sydd wedi arwain yr ymgyrch i warchod yr hofrennydd i griwiau ddoe a heddiw am eu gwaith yn gwarchod awyr Dyfed Powys, a dywedodd y byddai'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Ceidwadol "yn profi dicter dwys trigolion" os oes unrhyw broblem gyda'r gwasanaeth canoledig yn y dyfodol.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

"Cyflwynodd y llywodraeth glymblaid ddiwethaf rhwng y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol ddeddfwriaeth yn nodi y byddai rhaid i heddluoedd rannu gwasanaethau cefnogaeth awyr. Nid oes syndod mai llaw farw rhaglen ganoli San Steffan a sbardunodd y broses sydd wedi arwain at golli ein hofrennydd.

"Ond yr hoelen olaf yn yr arch fel y gwyddwn yw'r ffaith nad oedd y Comisiynydd Heddlu lleol yn fodlon gwrthwynebu colli ein gwasanaeth arbennig. I'r hofrennydd gael unrhyw siawns o barhau roedd angen Comisiynydd oedd yn fodlon herio cyfoedion o fewn ei blaid ei hun a brwydro drosti.

"Dylai pawb sy'n gyfrifol am y ffaith fod y drws wedi ei gau ar yr hofrennydd am y tro olaf heddiw deimlo cywilydd mawr.

"Ar ran pawb fu'n gwrthwynebu colli'r hofrennydd hoffwn nodi ein diolch o waelod calon i griwiau ddoe a heddiw am eu gwaith arbennig yn gwarchod yr awyr uwchben Dyfed Powys.

"Y peth olaf yr wyf eisiau yw i hyn droi'n sefyllfa "bydd gwersi'n cael eu dysgu" neu "fe ddywedais i wrthoch chi." Rwy'n wirioneddol gobeithio y bydd y gwasanaeth nesaf yn darparu'r un lefel o gefnogaeth a gweithredu yr ydym wedi ei brofi dros yr 20 mlynedd ddiwethaf.

"Os ddim, os oes dim ond un broblem, os oes un cais am wasanaeth hofrennydd yn cael ei wrthod fel yr hyn sydd wedi ei brofi yn Lloegr yn barod, yna heb os bydd y Comisiynydd Heddlu yn profi dicter dwys trigolion Dyfed Powys."

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.