Jonathan yn ceisio sicrwydd ar drydaneiddio rheilffordd

Mae’r AS Sir Gaerfyrddin a llefarydd Plaid Cymru ar Drafnidiaeth yn San Steffan, Jonathan Edwards, wedi galw ar Lywodraeth y DU i roi ymrwymiad a dyddiad pendant ar gyfer trydaneiddio Rheilffordd y Great Western i Abertawe.

Daw galwad Mr Edwards ar ôl i’r Ysgrifennydd Trafnidiaeth Chris Grayling osgoi rhoi ymrwymiad yng Nghynhadledd y Blaid Geidwadol y penwythnos hwn. Siaradodd Mr Grayling am yr angen am drenau newydd ar y llinell, ond dywedodd y byddai'n "jumping the gun" i drafod trydaneiddio i Abertawe.

2017 oedd y targed gwreiddiol i’r trydaneiddio cyrraedd Caerdydd, a 2018 ar gyfer Abertawe.

Mewn adroddiad gan Network Rail ym mis Tachwedd y llynedd, dywedodd y byddai'r uwchraddio rhwng Caerdydd ac Abertawe yn digwydd yn y cynllun pum mlynedd nesaf, sef rhwng 2020 a 2024.

Train.jpg 

Yr wythnos hon dywedodd yr ysgrifennydd Trafnidiaeth "ni ddim yn agos eto i gwblhau'r ddolen i Gaerdydd, sydd fynd i fod yn brif flaenoriaeth." Ychwanegodd y bydd trenau newydd ar y llinell yn "fwy cyfforddus, modern ac yn well cyn i ni ddechrau ar y cam nesaf o’r prosiect."

Dywedodd Jonathan Edwards o Blaid Cymru na fyddai trenau newydd yn gwneud yn iawn am "arafwch y gwaith ac am newid barhaus o’r dyddiad cwblhau." Galwodd ar yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth i roi ymrwymiad pendant a therfynol i pryd y gall trigolion orllewin Cymru yn disgwyl trydaneiddio llawn.

Dywedodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Jonathan Edwards:

"Mae blwyddyn arall wedi mynd heibio ac mae'n ymddangos bod ymrwymiad arall i gyflwyno trydaneiddio llawn i Abertawe wedi mynd allan o’r ffenest. Mae'n amser i’r Torïaid roi holl adnoddau posibl i anrhydeddu ei haddewid.

"Mae'r amserlen ar gyfer trydaneiddio i Abertawe wedi cael ei ohirio eisoes gan 6 blynedd. Mae’n sarhad gan yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth i osgoi rhoi cadarnhad o’r dyddiad newydd.

"Mae’n iawn i siarad am drenau newydd, ond ni fydd hyn yn gwneud yn iawn am gyflymder araf y gwaith a'r newid parhaus yn y dyddiad gorffen.

"Roedd darparu trydaneiddio llawn o'r rheilffordd y Great Western yn un o'r ychydig addewid maniffesto roddodd y Torïaid i bobl gorllewin Cymru. Dylent yn awr roi cadarnhad ac ymrwymiad terfynol pryd y gallwn ddisgwyl trydaneiddio llawn."

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.