Dylai Cymru fod yn ddiolchgar am fuddsoddiad yn rheilffyrdd Lloegr, meddai Llywodraeth Prydain

railway-header.jpg

Dylai Cymru fod yn ddiolchgar am fuddsoddiad yn rheilffyrdd Lloegr - dyna oedd y neges gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw wrth iddo ymateb i gwestiwn gan AS Plaid Cymru Jonathan Edwards.

Dywedodd Mr Edwards wrth Ysgrifennydd Cymru o wybod y £145 biliwn mae Llywodraeth Prydain yn buddsoddi ar ddim ond tri phrosiect rheilffordd yn Lloegr, roedd yn “sgandal llwyr” bod y llywodraeth wedi torri ei haddewid i drydaneiddio Prif Linell y Great Western i Abertawe- ymrwymiad a wnaethpwyd gan wleidyddion Torïaid olynol a fyddai ond yn gost o 0.27% (£400m) o’r swm a gaiff ei fuddsoddi yn y tri phrosiect yn Lloegr.

Dywedodd AS Sir Gaerfyrddin fod blaenoriaethau Llywodraeth Prydai wedi cyflwyno’r achos dros ddatganoli cyfrifoldeb dros isadeiledd y rheilffyrdd i Gymru er mwyn i ni elwa o’n cyfran deg o’r buddsoddiad.

Yn ymateb i gwestiwn Mr Edwards, datganodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, y byddai trenau bi-model yn gwella cysylltedd ar gyfer gorllewin Cymru. Hefyd fe ddywedodd Mr Cairns “…mae’r rhwydwaith yng Nghymru yn rhan o rwydwaith y DU… mae wedi bod yn gefnogol o dro Halton, sydd yn Lloegr ond fe fydd yn dod â buddion sylweddol i’r rhwydwaith rhwng gogledd Cymru a Lerpwl.”

Yn siarad ar ôl ei gwestiwn dywedodd AS Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards:

“Wrth ateb fy nghwestiwn mae’n ymddangos bod Ysgrifennydd Cymru eisiau i ni gredu bod rhoi terfyn ar y trydaneiddio yng Nghaerdydd rhywsut yn fwy buddiol i drigolion gorllewin Cymru na thrydaneiddio’r llinell i Abertawe. Esgeulusodd i sôn roedd y trenau bi-modal bob amser ar y gweill ar gyfer trenau newydd Llundain Paddington sydd yn dod i’r gorllewin o Abertawe.

“Yr hyn a olygir gan yr addewid Torïaidd toredig yw y bydd unrhyw un i’r gorllewin o Gaerdydd yn parhau i oddef cyflymdra araf deg trafnidiaeth gyhoeddus tra bod Lloegr yn ffynnu ar y rheilffordd wedi ei thrydaneiddio gwerth £145 biliwn.

“Yn y cyfamser mae Llywodraeth Prydain yn casáu’r syniad o fuddsoddi ond 0.27% o’r gost honno i wella’r rheilffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe ac mae’n disgwyl i ni fod yn ddiolchgar am fuddsoddiad yn Lloegr.

“Mae’n sefyllfa eithaf od i un adran o Lywodraeth Prydain gyhoeddi terfyn i geir wedi eu llenwi â disel tra bod adran arall yn gorfodi i orllewin Cymru gael dim byd ond drafnidiaeth gyhoeddus wedi eu llenwi â disel.

“Caiff Cymru ei hamddifadu o gyfle buddsoddiad gwerth biliynau a allai ganiatáu i’n cenedl gael rhai o’r isadeiledd rheilffordd orau yn y byd. Yn llythrennol ni all Cymru fforddio i barhau fel hyn. Yng ngolwg San Steffan fydd Cymru bod amser yn eilradd i anghenion Lloegr.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.