Gall taliad uniongyrchol i blant Cymru “godi 50,000 o blant allan o dlodi” - Adam Price AC

Dileu tlodi plant yn flaenoriaeth i'r Blaid meddai'r Arweinydd Adam Price

Fe allai cyflwyno taliad o £35 yr wythnos ar gyfer pob plentyn mewn teuluoedd incwm isel yng Nghymru godi 50,000 o blant allan o dlodi, meddai Adam Price.

Yn siarad cyn dadl Plaid Cymru heddiw yn y Senedd, meddai Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, fod plant a anwyd heddiw ar y “risg uchaf o dlodi” mewn trigain mlynedd a bod rhieni’n gorfod dewis rhwng “bwydo eu hunain a bwydo eu plant” .

Un o brif bolisïau Plaid Cymru yn ystod yr etholiad cyffredinol ym mis Rhagfyr y llynedd oedd “dileu tlodi plant yng Nghymru” a dywedodd Mr Price nad oedd hynny wedi newid.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru y byddai llywodraeth Plaid Cymru sydd newydd ei hethol yn 2021 yn gwneud dileu tlodi plant yng Nghymru yn un o’i “blaenoriaethau” a nododd y byddai taliad uniongyrchol i bob plentyn mewn teuluoedd incwm isel yn un opsiwn posib wrth wneud hyn. Ychwanegodd y gallai taliad o £35 yr wythnos “drawsnewid bywydau pobl ifanc ledled Cymru yn sylweddol” gan roi iddynt “y dechrau gorau mewn bywyd maent yn ei haeddu”.

Dywedodd Mr Price, er nad oes gan Lafur yng Nghymru “strategaeth benodol” i fynd i’r afael â thlodi, byddai Plaid Cymru yn cyflwyno rhaglen lywodraethu gyda dileu tlodi plant yn flaenoriaeth.

Dywedodd Mr Price na fyddai Plaid Cymru yn “rheoli problemau yn unig” ond yn eu “datrys”.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price:

“Mae plant a anwyd heddiw bellach yn y risg uchaf o dlodi mewn trigain mlynedd. Rhaid i rieni ddewis rhwng bwydo eu hunain a bwydo eu plant. Nid yw tyfu i fyny a byw mewn tlodi bellach yn eithriad yng Nghymru. Mae'n norm.

“Un o brif bolisïau Plaid Cymru yn ystod yr etholiad cyffredinol y llynedd oedd dileu tlodi plant yng Nghymru. Nid yw hynny wedi newid.

“Byddai Plaid Cymru yn gwneud dileu tlodi plant yn un o'i brif flaenoriaethau. Un o'r ffyrdd y gallem wneud hyn o bosibl yw drwy gyflwyno taliad uniongyrchol newydd ar gyfer teuluoedd incwm isel. Gallai taliad o £35 yr wythnos i bob plentyn drawsnewid bywydau pobl ifanc ledled Cymru yn sylweddol a rhoi’r dechrau gorau iddynt mewn bywyd y maent yn ei haeddu.

“Er nad oes gan Lafur yng Nghymru strategaeth benodol i fynd i’r afael â thlodi na hyd yn oed ddiffiniad sylfaenol o dlodi, bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno rhaglen lywodraeth gymwys sy’n blaenoriaethu dileu tlodi plant.

“Ni fyddwn yn rheoli problemau yn unig. Byddwn yn eu datrys. Mae tlodi yn ddewis gwleidyddol. Bydd Plaid Cymru yn sicrhau y bydd Cymru yn dewis yn wahanol."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.