Methiant Llafur i ymladd cornel Cymru yn gosod cynsail peryglus dros gyllido yn y dyfodol

Mae Aelod Seneddol lleol a Llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards, yn dweud bod methiant llwyr Llywodraeth Lafur Cymru i ymladd cornel Cymru ar fater ariannu teg o HS2 wedi gosod cynsail peryglus i Lywodraeth San Steffan i yrru drwodd buddsoddiad mewn prosiectau seilwaith enfawr yn Lloegr, gan adael i Gymru i godi briwsion unrhyw arian canlyniadol.

Wrth ymateb i newyddion fod y Canghellor, yn bwriadu cyhoeddi cynlluniau ar gyfer rheilffordd cyflym o Fanceinion i Leeds yn ei Gyllideb, dywedodd AS Plaid Cymru Jonathan Edwards bod methiant Llafur i ddiogelu budd cenedlaethol Cymru ar HS2 wedi gwanhau’n ddifrifol ar allu Llywodraeth Cymru i sicrhau arian canlyniadol Barnett yn llawn o unrhyw brosiect seilwaith yn y dyfodol.

Dywedodd Jonathan Edwards AS,

“Mae cynlluniau y Canghellor i flaenoriaethu rheilffordd cyflymder uchel arall yn Lloegr yn tynnu sylw at ddiystyriaeth Llywodraethau San Steffan a Llafur Cymru o Gymru pan ddaeth i ddyrannu cyllid canlyniadol Barnett.”

“Nid oes unrhyw reswm pam fod Cymru yn cael ei wahardd rhag derbyn arian canlyniadol Barnett yn uniongyrchol-llawn o brosiect HS2 yn enwedig gan fod y prosiect yn cael ei gyllido o drethiant uniongyrchol gan gynnwys trethi pobl Cymru.

“Oherwydd yr arian sydd dan sylw, mae gan bobl Cymru ddisgwyliad y bydd eu Llywodraeth eu hunain yn ymladd dros ariannu teg. Bydd Plaid Cymru yn sefyll dros diddordeb cenedlaethol Cymru ac yn ymladd i atal Cymru rhag colli allan ar gannoedd o filiynau o bunnoedd.”

“Mae'r ffordd y mae HS2 wedi cael ei drin gan Lywodraethau ar bob pen i'r M4 wedi bod yn ddim llai na gwarthus. I’r Blaid Lafur gefnogi dyraniad 0% o HS2 yn y Datganiad Polisi Ariannu a gyhoeddwyd yn yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant pan ddyfarnwyd 100% i Oogledd Iwerddon a'r Alban, mae’n dangos eu hanallu llwyr i ymladd dros degwch ar gyfer ein gwlad.”

“Gyda Llywodraeth y DU yn awr yn cyhoeddi prosiectau seilwaith mawr, gan gynnwys £15 biliwn ar gyfer HS3, £32bn ar gyfer Crossrail 2, twnnel ffordd £6 biliwn rhwng Sheffield a Manceinion i enwi ychydig o ddatblygiadau, gallai methiant Llywodraeth Lafur yng Nghymru i sicrhau 100% cyfran deg o arian HS2 gostio Cymru’n ddrud.”

“Mae pobl Cymru yn haeddu llywodraeth a fydd bob amser yn gweithredu er budd cenedlaethol Cymu yn hytrach na buddiannau penaethiaid yn Llundain. Mae Plaid Cymru wedi ymgyrchu'n gyson i Gymru dderbyn cyllid teg gan HS2 a bydd llywodraeth Plaid Cymru ym mis Mai yn sicrhau bod diddordeb cenedlaethol Cymru'n cael ei roi yn gyntaf bob amser pan ddaw i sicrhau ein bod yn cael bargen deg.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.