Aelod Seneddol yn gyflwyno deiseb gorsafoedd dân i'r Cynulliad

Petition

Mae ymgyrch  Jonathan Edwards AS i amddiffyn ein gorsafoedd tân wedi  cael ei cyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru'r wythnos hon.

Mae ei ddeiseb, sydd wedi  casglu dros 3,000 o lofnodion (3057) wedi cael ei gyflwyno i Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau'r Cynulliad ar risiau'r Senedd ym mhresenoldeb diffoddwyr tân o orsaf Rhydaman a oedd wedi teithio i Gaerdydd i gefnogi'r ymgyrch.

Wrth gyflwyno'r ddeiseb dywedodd Jonathan Edwards i Gadeirydd y pwyllgor, William Powell AC, sut yr oedd wedi dechrau’r ymgyrch i amddiffyn y gorsafoedd tân yn ei etholaeth (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr), ond yn fuan tyfodd i fod yn ymgyrch genedlaethol gan fod cymunedau ar draws Cymru yn darganfod bod  eu gorsafoedd lleol o dan fygythiad.

 

Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai ei ddeiseb yn sbarduno trafodaeth genedlaethol am ddyfodol y gwasanaeth tân ac achub,  a sut y caiff ei strwythuro ledled Cymru, a sut y mae hefyd yn gallu cael ei warchod rhag toriadau difrifol yn y gyllideb.

Wrth siarad ar risiau'r Senedd, dywedodd Jonathan Edwards AS:

"Rwy'n falch o allu cyflwyno deiseb hwn sydd wedi casglu cefnogaeth wych gan drigolion Sir Gaerfyrddin, a chymunedau ledled Cymru.

"Mae pawb yn cydnabod y gwasanaethau hanfodol y mae ein diffoddwyr tân yn eu darparu, ac yn wir maent wedi dod allan i gefnogi eu gorsaf leol.

"Drwy gyflwyno'r ddeiseb hon yr wyf yn gobeithio y bydd  Pwyllgor y Cynulliad yn rhoi ystyriaeth i sut y dylai Llywodraeth Cymru edrych ar amddiffyn y gwasanaeth rhag toriadau difrifol yn y gyllideb.

"Rwy'n gobeithio y gallwn danio dadl genedlaethol am ddyfodol y gwasanaeth a sut y mae wedi'i strwythuro ar hyd a lled Cymru.

"Rwy'n edrych ymlaen at drafodaeth ar y  ddeiseb ac rwy’n gobeithio byddaf yn cael galw i'r Pwyllgor yn fuan iawn i drafod yr ymgyrch.”

 

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.