Pryderon toriadau Gwasanaeth Tân i’w drafod yn y Cynulliad

Mae’r ymgyrch a lansiwyd gan wleidyddion Plaid Cymru i wrthwynebu israddio Gorsaf Dân Rhydaman a chau Gorsaf Dân Pont-iets wedi cyrraedd y Cynulliad Cenedlaethol  yr wythnos hon.

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards, a lansiwyd deiseb ar-lein yr wythnos ddiwethaf i wrthwynebu’r newidiadau, bellach wedi sefydlu ei ddeiseb drwy Bwyllgor Deisebau’r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae’r ymgyrch a lansiwyd gan wleidyddion Plaid Cymru i wrthwynebu israddio Gorsaf Dân Rhydaman a chau Gorsaf Dân Pont-iets wedi cyrraedd y Cynulliad Cenedlaethol  yr wythnos hon.

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards, a lansiwyd deiseb ar-lein yr wythnos ddiwethaf i wrthwynebu’r newidiadau, bellach wedi sefydlu ei ddeiseb drwy Bwyllgor Deisebau’r Cynulliad Cenedlaethol.

Drwy ymgysylltu â’r Pwyllgor Deisebau, dywed Jonathan Edwards yn  y gall ei ddeiseb gyrraedd llawer mwy o bobl  ledled Cymru i bwysleisio cryfder y teimlad yn erbyn unrhyw israddio a thoriadau i’r gwasanaeth tân.

Mae Rhodri Glyn Thomas, Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr  a Simon Thomas,  Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyflwyno Datganiad Cynulliad yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud ymyriad ariannol os yw’r  newidiadau i’r gwasanaeth tân yn debygol o gyfaddawdu diogelwch cymunedol.  Mae’r  Datganiad Barn yn caniatáu i Aelodau’r Cynulliad, o bob plaid wleidyddol a phob cwr o Gymru cefnogi eu galwad i ddiogelu gwasanaethau tân rhag toriadau diangen .

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae’r llywodraeth Lafur Cymru wedi cael bargen cyllideb wael o San Steffan . Ond bydd trosglwyddo toriadau hyn i’r gwasanaeth tân yn anochel yn effeithio ar wasanaethau rheng flaen.  

“Mae cynsail wedi ei osod gan Lywodraeth Cymru ar ôl iddynt gamu mewn gyda chwistrelliad ariannol i sicrhau bod Byrddau Iechyd yn gallu aros o fewn eu cyllidebau.  Rydym yn credu ei fod yr un egwyddor yn berthnasol ar gyfer y gwasanaeth tân os yw’r toriadau  yn cael eu hystyried yn debygol o gynyddu’r perygl i fywyd .  

“Mae’r ddeiseb leol wedi cael ymateb da, ond rydym yn mynd un cam ymhellach wrth wneud ein hymgyrch yn genedlaethol. Drwy ddefnyddio’r broses pwyllgor deisebau, gallwn gyrraedd llawer mwy o gynulleidfa ac yn dangos cryfder y teimlad yn erbyn israddio a thoriadau i wasanaethau.  

“Er fy mlaenoriaeth yw’r gorsafoedd sy’n effeithio ar fy etholwyr, mae angen i ni ddod at ein gilydd a dangos i Lywodraeth Lafur Cymru ni fydd toriadau i’r gwasanaeth tân yn cael eu derbyn.

Ychwanegodd Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas :

“Mae’r llywodraeth Geidwadol a’r Democratiaid yn Llundain wedi torri cyllid y mae’r llywodraeth yn Gymraeg yn derbyn.  Ond nid ydym yn cefnogi toriadau’r llywodraeth Lafur Cymru i’r gwasanaeth tân.  

“Drwy’r pwyllgor deisebau, rydym yn gobeithio tynnu sylw at bwysigrwydd y gwasanaeth tân i’n cymunedau ac yn dangos y llywodraeth Cymru na all y toriadau hyn yn cael eu derbyn.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.