Adam yn galw am ymchwiliad i gefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant ffilm

film-header-image.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price AC, wedi ysgrifennu at yr Archwilydd Cyffredinol yn gofyn iddo lansio ymchwiliad sectorol i gefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant ffilm yma.

Daw galwad Adam Price yn sgil nifer o bryderon ynghylch arfer Llywodraeth Cymru ynghlwm a'r diwydiant ffilm yn cynnwys ymdriniaeth o fuddiannau'n gwrthdaro, gwerth am arian, dyblygu, a diffyg eglurder a thryloywder.

Dywedodd Adam Price:

"Mae pryderon cynyddol am y modd mae Llywodraeth Cymru'n cyllido'r diwydiant ffilm yn golygu fod gofyn nawr am ymchwiliad annibynnol.
"Rwyf wedi ysgrifennu at yr Archwilydd Cyffredinol yn galw arno i lansio ymchwiliad sectorol i edrych ar wahanol agweddau o bolisi Llywodraeth Cymru yn y maes hwn.
"Mae nifer o gwestiynau ynghylch materion sy'n amrywio i ymdriniaeth o fuddiannau o bosib yn gwrthdaro - er enghraifft yn achosion Pinewood Studios a Bad Wolf - dim gwerth am arian, diffyg eglurder ar amcanion polisi, a thryloywder annigonol.

"Mae ffilm a theledu yn bwysig i Gymru, yn ddiwylliannol ac yn economaidd ac mae'n fater o ddiddordeb cyhoeddus a chenedlaethol i wybod a ydi Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithredu'n briodol ac effeithiol ai peidio, ac os nad ydynt yna beth ddylid ei wneud yn wahanol.

"Dim ond ymchwiliad llawn fydd yn cyflawni hyn.

"Yn benodol ni ddylai'r Llywodraeth gael rhwydd hynt i guddio arfer gwael dan glogyn cyfrinached masnachol.

"Rwy'n gobeithio y bydd yr Archilwydd Cyfffredinol yn cytuno i'r ymchwiliad pwysig hwn ac edrychaf ymlaen at dderbyn ei ymateb."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.