Gwerth teg i Ffermwyr

Peidiwch â chosbi ffermwyr gyda chysylltedd gwael, meddai’r AC wrth Weinidog y Llywodraeth

Mae Adam Price AC wedi bwrw amheuaeth ar benderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chysylltu â ffermwyr drwy’r post wrth ddosbarthu’r Cynllun Taliadau Gwledig, er gwaethaf y cyferbyniad cynyddol mewn cysylltedd digidol rhwng ardaloedd gwledig a gweddill Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion Plaid yn croesawu allforio cig oen Cymreig i’r Unol Daleithiau

Mae gwleidyddion Sir Gaerfyrddin Jonathan Edwards ac Adam Price AC wedi croesawu’r cynigion a fyddai’n gweld yr Unol Daleithiau yn llacio’r cyfyngiadau yn ymwneud â mewnforio cig oen Cymreig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen gweithredu ar brisiau llaeth.

Cyfarfod gyda'r FUW

Mae cynrychiolwyr lleol Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu mewn ymateb i broblemau yn dyfnhau yn y sector llaeth.

Mae'r galwad  wrth Blaid Cymru wedi dod yn dilyn cyfres o gyfarfodydd gyda chynrychiolwyr o’r undebau ffermio, ymweliad â'r Ganolfan Datblygu Llaeth yn y Gelli Aur yn gynharach y mis hwn, ac mewn ymateb i sut y mae’r archfarchnadoedd a'r gwaharddiad ar fasnach gyda Rwsia wedi achosi  prisiau llaeth byd-eang i gwympo.

Mae’r Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas wedi arwain dadl yn y gorffennol yn y Cynulliad Cenedlaethol i dynnu sylw at y ffaith bod nifer y ffermwyr llaeth yng Nghymru wedi gostwng gan dros ei hanner (51.3%) ers 1999. Roedd yr Aelod Cynulliad Plaid Cymru wedi  cyflwyno pecyn awgrymedig i gynorthwyo’r diwydiant.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.