Mesur Ymadael â’r UE - Torïaid yn ceisio tynhau gafael Llundain ar Gymru

Withdrawl_Bill.jpg

Mae Plaid Cymru wedi mynegi dicter ynglŷn â Mesur Ymadael y Llywodraeth Brydeinig sydd yn eu barn nhw yn bygwth y DU ag “argyfwng cyfansoddiadol buan”.

Fe fydd y Mesur Ymadael yn galluogi’r Llywodraeth Brydeinig i ddeddfu ar feysydd sydd yn bresennol wedi eu datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Fe fydd yn creu fframweithiau polisi newydd i’r DU gyfan mewn meysydd wedi datganoli i Gymru, felly yn cyfyngu ar allu Llywodraeth Cymru i lywodraethu’r wlad.

Dywedodd yr AS lleol, Jonathan Edwards, y byddai trigolion Sir Gaerfyrddin- a bleidleisiodd yn llethol o blaid datganoli yn refferendwm 1997 ynghyd â chefnogi pwerau deddfu i Gymru yn refferendwm 2011- yn gandryll gyda chynigion y Torïaid i danseilio eu pleidlais.

Dywedodd Mr Edwards fydd gofynion y Torïaid ym Mesur Ymadael â’r UE yn “rhwygo’r llyfr rheolau datganoli” a galwodd ar San Steffan i barchu ffiniau cenedlaethol.

Dywedodd Jonathan Edwards AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

“Mae cyhoeddiad y Mesur i hyrwyddo ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn cadarnhau’r pryderon roeddwn i a fy nghydweithwyr Plaid Cymru wedi rhybuddio rhai misoedd yn ôl: dyma ymgais pwrpasol gan y Toriaid yn Llundain i gipio pwerau rhag Cymru.

“Rwy’n hynod o falch o gynrychioli’r ardal sydd nid yn unig wedi ei chydnabod fel cyflawni’r Cynulliad Cenedlaethol yn 1997, ond gwelwyd dros 70% o’r trigolion yn cefnogi pwerau deddfu ar gyfer Cymru yn y refferendwm ond rhai blynyddoedd yn ôl.

“Ni fydda’ i, fy nghydweithwyr Plaid Cymru na’r degau o filoedd o drigolion Sir Gaerfyrddin a gefnogodd ein sefydliad democrataidd ein hun yn goddef y bachiad pŵer gan San Steffan sydd yn bygwth cenedligrwydd Cymreig ac yn rhwygo’r llyfr rheolau datganoli.

“Mae rhaid i’r Llywodraeth Brydeinig gydnabod fod y DU yn wladwriaeth o sawl cenedl ac mae rhaid parchu’r ffiniau cenedlaethol y tu mewn iddi.

“Mae’r Toriaid yn celu’r Mesur hwn fel rheidrwydd cyfansoddiadol. Ond fel mae’n sefyll bydd yn sicrhau fod San Steffan unwaith eto yn gallu deddfu ym meysydd mewnol Cymreig. Fe fydd Plaid Cymru yn gwrthwynebu.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.