Cronfa 'Energising Communities' yn gofyn am geisiadau

solar-panels-header.jpg

Y mis hwn mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards yn annog grwpiau cymunedol ac elusennau yn Sir Gaerfyrddin i ystyried ymgeisio am nawdd sydd werth hyd at £2,000.

Mae’r darparwr ynni E.ON wedi ail-agor ei gronfa Energising Communities sydd yn gallu cyflenwi’r gost lawn neu rannol ar gyfer gwelliannau a gweithgareddau sydd yn berthnasol i ynni.

Ers lansiwyd y gronfa yn 2013, mae E.ON wedi dosbarthu dros £140,000 i bron 85 o grwpiau cymunedol ledled y genedl i ariannu prosiectau sydd yn berthnasol i ynni.

Dywedodd Jonathan Edwards AS fod biliau gwresogi yn gallu cyfrif am ran arwyddocaol o gostau cynnal i nifer o sefydliadau, ac anogodd grwpiau lleol i ystyried ymgeisio ar gyfer yr arian grant.

Er mwyn fod yn gymwys ar gyfer y nawdd, mae rhaid i sefydliadau cyflwyno cais erbyn hanner nos ar ddydd Llun 29 Ionawr 2018.  Mae modd darganfod fwy o wybodaeth yn ogystal â thelerau ac amodau llawn, a’r ffurflen gais ar gyfer y cyfle hwn ar www.eonenergy.com/community

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:

“Pan ddaw hi’n fater o redeg elusen neu sefydliadu cymunedol, yn aml mae costau gwresogi yn cyfrif fel rhan fawr o’r treuliau blynyddol.

“Pan fod pob ceiniog yn cyfrif, gall arbed arian ar filiau ynni cynorthwyo i leihau’r costau cynnal a rhoi cymorth i grwpiau ac elusennau i ddod yn fwy cynaliadwy.

“Gyda hyd at £2,000 ar gael gan y Gronfa Energising Communities, byddwn yn annog grwpiau yn Sir Gaerfyrddin i ystyried ymgeisio am y gefnogaeth ariannol sydd ar gael.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.