Achos dros drydaneiddio i Abertawe yn cael ei daflu oddi ar y cledrau gan flerwch y Llywodraeth Lafur

railway-header.jpg

Mae Aelod Cynullliad lleol ac Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price AC heddiw wedi cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o daflu cynlluniau i drydaneiddio’r brif lein reilffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe trwy fethu â chynnwys gofyniad am wasanaethau trydanol lleol ym manyleb y fasnachfraint.

Er nad yw’r fanyleb yn ddogfen gyhoeddus, dealla Plaid Cymru o ddwy ffynhonnell ddibynadwy yn y diwydiant nad oedd yn adlewyrchu’r achos busnes gwreiddiol yn 2012 a gynigiodd dri o wasanaethau trydanol lleol i’r gorllewin o Gaerdydd yn ychwanegol at y gwasanaeth rhwng y dinasoedd.

Dywedodd Adam Price AC fod hyn yn golygu bod yn rhaid i Lywodraeth Lafur Cymru "rannu’r cyfrifoldeb" gyda Llywodraeth y DG am y ffaith na fydd y lein rhwng Abertawe a Chaerdydd yn cael ei thrydaneiddio, oherwydd iddynt fethu â gwneud yr achos dros wasanaethau lleol.

Meddai Adam Price AC o Blaid Cymru:

"Mae’r wybodaeth a ddygwyd i sylw Plaid Cymru gan ffynonellau dibynadwy yn y diwydiant trafnidiaeth yn cynnwys Llywodraeth Lafur Cymru yn taflu’r cynlluniau i drydaneiddio’r lein rhwng Caerdydd ac Abertawe oddi ar y cledrau.

"Er na wnaed dogfen y fanyleb yn gyhoeddus am i Lywodraeth Cymru wrthod, cadarnhaodd y Prif Weinidog yn y siambr yr wythnos hon na wnaeth alw am y 4 trên trydan yr awr rhwng Pen-y-bont a Chaerdydd, fel y gwnaed yn amlinelliad yr achos busnes.

"Mae hyn yn dangos bod yn rhaid i Lywodraeth Lafur Cymru rannu’r cyfrifoldeb gyda Llywodraeth y DG am y llanast sydd wedi amddifadu Cymru o’r mwyaf sylfaenol o ddatblygiadau seilwaith.

"Ni yw un o’r ychydig genhedloedd yn Ewrop heb yr un filltir o drac wedi’i drydaneiddio y gellir ei ddefnyddio oherwydd diffyg gweithredu cronig gweinyddiaethau Llafur a Thorïaidd yn San Steffan.

"Mae gan Lywodraeth Cymru gwestiynau difrifol i’w hateb ynghylch eu hanallu i gyflwyno achos cynhwysfawr ac argyhoeddiadol am drydaneiddio i Adran Drafnidiaeth y DG.

“Petai unrhyw fanyleb am y fasnachfraint wedi cynnwys gwasanaethau trydanol lleol ar lein Caerdydd i Abertawe, buasai wedi bod yn amhosib i Network Rail roi’r gorau i gynigion am yr uwchraddio hwn gan y buasai hyn fel arall wedi annilysu’r tendr.

"Rhaid i’r Llywodraeth Lafur fod yn onest gyda phobl Cymru. Ai damwain neu fwriad sydd i gyfrif am y ffaith eu bod wedi methu unwaith eto â chysylltu ein cenedl yn iawn?”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.