Lle mae’r cynllun economaidd?

building.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price wedi herio Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ynghylch ei strategaeth economaidd anweledig.

Yn siarad yn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru, atgoffodd Adam Price Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ei fod wedi ymrwymo ar o leiaf dri achlysur i gyhoeddi strategaeth economaidd cyn gwyliau’r haf.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price:

“Wedi addo y buasent yn cyhoeddi strategaeth economaidd newydd yn y gwanwyn, mae Llywodraeth Cymru yn methu yn ei dyletswydd trwy ohirio hyn tan yr hydref. Gyda’r holl ansicrwydd economaidd rydym yn wynebu ar hyn o bryd - colli swyddi yn Tesco, pryderon dros ddyfodol Ford, a phryderon cysylltiedig â Brexit ynghylch dyfodol Airbus a’n sector amaethyddol - yr hyn sydd arnom ei angen yw arweiniad a strategaeth glir. Dyna rywbeth mae Llywodraeth Cymru yn amlwg yn methu â’i roi.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.