Cysylltu â ni

Gan ystyried natur wledig yr etholaeth, mae gennym ni ddwy swyddfa yn wahanol i’r mwyafrif o aelodau etholedig, ac mae croeso cynnes i chi gyfarfod â ni drwy apwyntiad.

Rydym hefyd yn cynnal cymorthfeydd stryd wythnosol, pan byddem yn curo drysau yn weithredol drwy’r etholaeth. Fodd bynnag, efallai bydd modd i ni eich cynorthwyo heb yr angen i chi aros am apwyntiad.

Mae croeso i chi gwblhau’r ffurflen cysylltu isod, neu i gysylltu â ni drwy unrhyw un o’r dulliau canlynol:

 

Swyddfa'r Etholaeth / Constituency Office

37, Stryd y Gwynt / 37, Wind Street

Rhydaman / Ammanford

Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire

SA18 3DN

 

Swyddfa'r Etholaeth / Constituency Office

30, Parc Hafan

Castell Newydd Emlyn

Sir Gaerfyrddin

SA38 9AR

 

01269 597 677 

jonathan.edwards.mp@parliament.uk  neu  adam.price@cynulliad.cymru

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.