Cyflymderau tra-chyflym i Abertawe yn ychydig o gysur i Sir Gâr dioddefus

Mae’n bryd i Sir Gaerfyrddin elwa o fuddion cysylltedd dinas rhanbarth- dyna’r neges gan gynrychiolwyr Plaid Cymru Adam Price AC a Jonathan Edwards AS yn dilyn y cyhoeddiad o ryngrwyd ‘GFast’ i Abertawe.

Mae band eang tra-chyflym yn darparu cyflymderau lawr lwytho hyd at 330Mbps- fwy na 10 gwaith cyfartaledd cenedlaethol y DU. Mae Abertawe yn un o 17 ardal ar draws y DU i gael ei dewis fel lleoliad peilot ar gyfer y dechnoleg newydd.

Ar yr un dydd a gyhoeddwyd y rhyngrwyd GFast, fe drosglwyddodd Canghellor Trysorlys y DU, Philip Hammond, ei Ddatganiad Hydref yn galw ar ddinasoedd i gynnig am gynllun peilot signal ffôn symudol 5G.

Dywedodd Mr Price a Mr Edwards y gallai cymunedau gorllewin Cymru cael eu trawsffurfio gan y cysylltedd band eang a chysylltedd symudol mae Abertawe eisoes yn mwynhau. Maent wedi galw am ddiwedd i’r anghyfiawnder cysylltedd ac nid ei sefydlu.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:

“Nid oes braidd dim neu dim difidend digidol o gwbl i Sir Gaerfyrddin gwledig o’r cannoedd o filoedd o bunnoedd sydd wedi gwario ar fand eang hyd yn hyn, gyda dros 40% o fy etholwyr yn methu cael hawl at ryngrwyd cyflym iawn, a chyfran fwy yn methu cael signal ffôn symudol 3G neu 4G.

“Mae’n hollol hanfodol bod buddsoddiad y dyfodol, ar y mymryn lleiaf, yn galluogi i orllewin Cymru gael chwarae teg cyn bod dinasoedd ein cenedl yn cymryd cam fwyaf ymlaen gyda chyflymderau tra chyflym. Mae angen dileu’r anghyfiawnder cysylltedd yn ein cenedl nid ei sefydlu.

“Gyda’r anghyfiawnder hwn mewn golwg rwyf eisiau i Ddinas Rhanbarth Bae Abertawe dderbyn gwahoddiad Datganiad Hydref y Canghellor i gynnig am signalau ffôn symudol 5G a chychwyn gyda gorllewin Cymru wledig.

“Ar yr un amser, mae angen i’r rhyngrwyd GFast cynnwys y ddinas rhanbarth cyfan.

“Mi fydd cyflymderau tra chyflym i Abertawe yn ychydig o gysur i drigolion Sir Gaerfyrddin sy’n wynebu brwydrau dyddiol i fynd ar-lein. Mae’n bryd i’r rhanbarth oll i elwa.”

Ychwanegodd yr Aelod Cynulliad Adam Price:

“Fel y mae gyda’r mwyafrif o gynlluniau, mae band eang wedi ei gyflwyno yn gyntaf i ardaloedd sydd yn hawdd eu cyrraedd er mwyn i Lywodraethau Cymru a’r DU cyfarch eu cynnydd. Tra bod y gefnwlad wledig wedi gadael ar ôl gan, ac mae gen i ofn i ddweud, diffyg parhaus i gyflwyno.

“Rwyf am i Fwrdd y Ddinas Rhanbarth i gynnig am y dechnoleg 5G, ond i fod yn fentrus a gwrthod y dewis syml o daro’r nifer fwyaf o bobl yn gyntaf.

“Mae modd trawsffurfio cymunedau gorllewin Cymru gan y band eang a chysylltedd symudol mae Abertawe eisoes yn mwynhau. Felly, dewch i ni weld y dechnoleg arfaethedig arloesol yn chwyldroi economi gorllewin Cymru.

“Gyda’r weledigaeth a’r ehofndra i wrthod y dewis hawdd, mae modd i Sir Gaerfyrddin gael economi blaenllaw gyda’n trigolion a busnesau yn mwynhau cysylltedd di-ail.  Mae’n bryd i’n cymunedau i weld gwir fuddion y ddinas rhanbarth.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.