Mae’n bosib Cysylltu Sir Gaerfyrddin gyda thechnoleg well

Yr wythnos hon mae’r gwleidyddion lleol Jonathan Edwards AS ac Adam Price AC wedi annog cwmnïoedd ffônau symudol mawr i achub ar y cyfleoedd sydd bellach ar gael drwy gabinetau band eang cyflym iawn i ddarparu fwy o signalau ffônau symudol ar draws Sir Gaerfyrddin.

Mewn cyfarfod diweddar cynhaliodd Mr Edwards â BT i drafod y cynnydd ynghylch darpariaeth rhyngrwyd cyflym iawn, fe glywodd yr AS Plaid Cymru am dechnoleg FTTC GEA Street Access- sef ffordd i weithredwyr symudol gysylltu â chabinetau band eang er mwyn darparu signal symudol 4G o fewn cwmpas un filltir. Dywedodd Mr Edwards bod modd i weithredoedd o’r fath gwella signalau symudol yn arwyddocaol ar draws y sir.

Wedi hynny dywedodd ei gydweithredwr, yr Aelod Cynulliad newydd ei ethol, Adam Price, y dylai’r gweithredwyr gosod y dechnoleg newydd mor fuan â phosib ar ôl uwchraddiad y cabinetau rhyngrwyd.

Mae gwleidyddwyr Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr bellach wedi ysgrifennu at y cwmnïoedd ffônau symudol mawr, O2, EE, Vodafone a Three, er mwyn hybu’r “achos cryf” sydd yn bodoli dros ddefnydd y dechnoleg.

Meddai Jonathan Edwards AS:

“Pwrpas fy nghyfarfod gyda BT oedd trafod y ddarpariaeth o fand eang cyflym iawn drwy’r etholaeth. Tra bod nifer o etholwyr yn dechrau elwa o’r rhyngrwyd cyflym mae’n ymddangos bod Sir Gaerfyrddin gwledig- gyda band eang cyflym iawn ond ar gael i 50.7% o eiddo- yn araf tu cefn i weddill Cymru lle mae cyflym iawn ar gael i 84.9% o eiddo.

“Fodd bynnag, mae’r cynlluniau pendant sydd yn bodoli i gynyddu’r argaeledd o fand eang Cyflym Iawn dros yr wythnosau a misoedd nesaf yn galonogol.

“Yn ystod y cyfarfod roeddwn wedi dod yn ymwybodol o’r dechnoleg Street Access sydd yn galluogi cwmnïoedd ffônau symudol i gysylltu offer antena â bocsys band eang wedi’u huwchraddio a darparu signal symudol 4G o fewn cwmpas un filltir.

“Dyma declyn arall ar gyfer y cynllun i gysylltu Sir Gaerfyrddin yn iawn. Mae’n hanfodol ein bod yn cymryd mantais lawn o’r dechnoleg hon.”

Ychwanegodd Adam Price AC:

“Mae’n ymddangos bod cyfle ardderchog i weithredwyr ffônau symudol i ddefnyddio’r isadeiledd gwell er mwyn darparu signal ffônau symudol gwell, ac mewn rhai achosion, y signal cyntaf i nifer o gymunedau. Byddai’n gwneud synnwyr i osod y dechnoleg newydd mor fuan â phosib ar ôl yr uwchraddiad.

“Hoffwn weld asesiad brys ynghylch y nifer o weithredwyr symudol sydd yn cymryd mantais o’r dechnoleg yma, a beth yw eu cynlluniau i gyflawni signalau symudol gwell o lawer i rai o’n ardaloedd mwyaf gwledig.

“Gyda hynny mewn golwg, rwyf wedi ysgrifennu’r wythnos hon at y cwmnïoedd symudol mawr i hybu’r achos cryf dros ddefnyddio’r dechnoleg hon ac rwyf wedi gofyn iddynt am eu cynlluniau dros gynyddu darpariaeth symudol drwy’r etholaeth.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.