Mae angen strategaeth wledig ar y cyd meddai gwleidyddion Plaid Cymru

Heddiw mae Jonathan Edwards AS a Simon Thomas AC wedi galw am strategaeth wledig ar y cyd i sicrhau lles parhaol y sector amaethyddol yng Nghymru.

Mae Sefydliad Lles Amaethyddol Brenhinol wedi sôn bod nifer cynyddol o deuluoedd ffermio Cymreig sy’n gweithio angen cefnogaeth ariannol er mwyn tynnu dau ben llinyn ynghyd, wth i Undeb Amaethyddwyr Cymru amlygu trafferthion difrifol ffermwyr llaeth yng Nghymru.

Mae ansicrwydd o fewn y sector ffermio yng Nghymru yn parhau, gyda dyfodol yr allforion amaethyddol Cymreig i’r Farchnad Sengl Ewropeaidd- sydd werth £200 miliwn y flwyddyn- yn ansicr. Yn ogystal ag ansicrwydd gwleidyddol gan wleidyddion Llafur a Cheidwadol ynghylch dyfodol amaethyddiaeth wedi Brexit.

Yn ymateb i ddarganfyddiadau'r Sefydliad Lles Amaethyddol Brenhinol, dywedodd Jonathan Edwards:

“Mae amaethyddiaeth Cymru yn wynebu her anodd. Yn wir nid yw’r sefyllfa yn dda, ac mae’r rheiny sydd yn anwybyddu’r teimlad cynyddol o argyfwng yn y byd amaethyddiaeth yng Nghymru yn ei wneud ar berygl yr economi Cymreig.

“Mae darganfyddiadau’r Sefydliad Lles Amaethyddol Brenhinol yn dystiolaeth bellach bod angen strategaeth bendant ar y cyd i lywio amaethyddiaeth yng Nghymru ar drywydd cadarn a llwyddiannus wedi Brexit.

“Nid yw’r sŵn gan bleidiau San Steffan yn tawelu’r meddwl, gyda’r blaid Lafur yn gweld amaethyddiaeth Gymreig fel targed am doriadau wedi Brexit, a’r blaid Geidwadol yn gweld amaethyddiaeth Gymreig drwy safbwynt ‘un ateb i bawb’ sydd yn anymarferol. Yn y bôn mae amaethyddiaeth yng Nghymru yn wahanol i Loegr, ac mae angen gefnogaeth ariannol i gynyddu effeithlonrwydd a gallu cynhyrchu amaethyddiaeth yng Nghymru.

“Mae Plaid Cymru yn cydnabod y fferm teulu Cymreig fel darn craidd nid yn unig o’n heconomi, ond hefyd ein hamgylchedd a chenedl. Mae angen dull amlwg a phendant gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo amaethyddiaeth yng Nghymru, wrth sicrhau dulliau nawdd lle bod angen ynghyd ag agor cyfleoedd masnachu newydd i ffermwyr Cymreig marchnata eu nwyddau.”

Ychwanegodd Simon Thomas, Gweinidog Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, a oedd wedi lansio ymgynghoriad ar bolisi amaethyddol newydd yn Sioe Môn:

“Fe allai Llywodraeth Plaid Cymru fabwysiadu dull economaidd ehangach i gefnogi Cymru wledig drwy gynnwys nawdd am isadeiledd band eang a mecanwaith i gefnogi ffermwyr sydd yn cydnabod y gwerth maent yn cynnig i gynnal ein hamgylchedd a thirwedd werthfawr.

“Mae Plaid Cymru yn barod i frwydro dros y ffermwyr a’r economi gwledig, dewch i ni weld os bod y rheiny a oedd wedi dadlau o blaid gadael yr UE yn cyflawni eu haddewidion.

“Rwy’n annog pobl i fynegi eu barn ar yr egwyddorion a allai fod yn sail i system gefnogi amgylcheddau gwledig ac amaethyddiaeth yng Nghymru yn gyfan gwbl.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.