Gwleidyddion lleol yn hybu menter cysylltedd cymunedol

Cwmni mawr ffon symudol Vodafone yn gofyn am geisiadau gan ganolfannau cymunedol

Mae Jonathan Edwards AS ac Adam Price AC wedi annog cymunedau lleol i gyflwyno cynnig ar gyfer menter cysylltedd symudol Vodafone a fydd yn rhoi darpariaeth symudol dan do i ganolfannau cymunedol.

Fel rhan o ymgyrch ‘Cysylltu Sir Gaerfyrddin’, mae Jonathan Edwards AS ac Adam Price AC, wedi cwrdd sawl gwaith â darparwyr ffonau symudol er mwyn gwella darpariaeth a chysylltedd symudol yn Sir Gaerfyrddin.

Wrth haeru y dylai gwella’r ddarpariaeth symudol a chysylltedd ar draws ardaloedd gwledig fel Sir Gaerfyrddin fod yn flaenoriaeth i Lywodraethau Cymru a’r DU, fe groesawodd gwleidyddion Sir Gaerfyrddin y fenter gan Vodafone.

Mae Jonathan Edwards wedi ysgrifennu at bob cyngor cymunedol i dwyn y fenter i’w sylw ac i’w hannog i gyflwyno argymhellion i Vodafone ar ran eu cymunedau.

Dywedodd Jonathan Edwards AS, a oedd wedi cwrdd â Vodafone llynedd:

“Mae menter Vodafone yn gam arall at wella darpariaeth ffon symudol a chysylltedd yn Sir Gaerfyrddin. Fel rhan o fy ymgyrch i ‘Cysylltu Sir Gaerfyrddin’, rwyf wedi cynnal sawl cyfarfod gyda chwmnïau ffonau symudol mawr, megis Vodafone, i’w hannog i wella safonau darpariaeth y ffonau symudol a chysylltedd yn Sir Gaerfyrddin ac ardaloedd gwledig ar draws Cymru.

“Mae’r fenter hon yn gyfle i ddod â Sir Gaerfyrddin cam yn agosach at ddarpariaeth gyflawn, ac rwyf wedi ysgrifennu at gynghorau cymunedol er mwyn annog eu cyfraniad i’r fenter hon ar ran eu cymunedau.

“Byddaf yn parhau i wneud cynrychioliadau ar ran fy etholwyr i wella darpariaeth ffon symudol ymhellach drwy fuddsoddiadau mewn ardaloedd gwledig gan y cwmnïau ffonau symudol mawr yn ogystal â llywodraethau Cymru a’r DU.”

Ychwanegodd Adam Price AC, a oedd wedi cynnal cyfarfod â Vodafone wythnos diwethaf:

“Dyma gyfle pwysig i’n cymunedau lleol i elwa o gysylltedd a darpariaeth ffonau symudol gwell.

“Mae gwella darpariaeth ffonau symudol yn cynnig buddiannau pwysig i’n cymunedau gwledig, yma yn Sir Gaerfyrddin ac ar draws Cymru. Mae’n hanfodol ein bod yn gweithio i sicrhau bod ein cymunedau gwledig yn rhan lawn o system y rhwydwaith symudol ac yn elwa yn ariannol o gysylltedd gwell.

“Mae’r fenter hon nid yn unig yn gyfle i uno ein cymunedau, ond mae’n gallu cyflawni buddion economaidd a chymdeithasol sylweddol i’n cymunedau gwledig.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.