'Y Prif Weinidog wedi camarwain ar Gylchffordd Cymru' - Adam Price

circuit-of-wales-header.jpg

Mae Adam Price heddiw wedi galw am ymchwiliad annibynnol i’r modd y triniodd Llywodraeth Cymru o brosiect Cylchffordd Cymru wedi i dystiolaeth ddod i’r amlwg y gall y Prif Weinidog fod wedi camarwain y cyhoedd.

Wrth ysgrifennu yn Click on Wales heddiw, mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru, Adam Price yn gosod allan “dystiolaeth gadarn y bu Llywodraeth Cymru yn euog o gelwydd cyson”, ac yn datgelu cyfres o ddatganiadau anghywir neu gamarweiniol gan Lywodraeth Cymru – gan gynnwys sylwadau a wnaed gan y Prif Weinidog.

Mae’n ysgrifennu:

“Gwaetha’r modd, mae’r prosiect hwn wedi ei nodweddu gan gyfres mo ddatganiadau anghywir a chamarweiniol a wnaed gan y Llywodraeth, ar yr wyneb i gyfiawnhau ei safbwynt ei hun yn wyneb beirniadaeth a allasai godi. Yr oedd e-bost arall, y tro hwn gan un o uwch-gyfarwyddwr Aviva - dyddiedig 14 Gorffennaf llynedd - yn arwydd o’r honiad ffug gan Lywodraeth Cymru “ein bod wedi gofyn am warant o 100% rai dyddiau cyn y gwrthodiad (y cynnig cyntaf ym mis Ebrill 2016), er bod y cytundeb hwn wedi’i weithio allan gyda Llywodraeth Cymru (trwy weision sifil) am fisoedd lawer ac ni newidiodd dim yn ein strwythur cyllido yn y cyfnod cyn y cyhoeddiad.

“Mae gen i e-bost gan Lywodraeth Cymru yn cyflwyno cynnig ar sail gwarant sector cyhoeddus Cymreig i’r ddyled dyddiedig Ionawr 26 2016, yn cadarnhau honiad Aviva. Ac eto, wrth siarad yng Nglyn Ebwy ar Ebrill 11 llynedd, yn ôl adroddiad y Western Mail, ailadroddodd Carwyn Jones yr anwiredd wrth siarad am wrthod y cynnig: “Digwyddodd hyn rai dyddiau yn unig ymlaen llaw. Doeddem ni ddim i wybod y byddai’r warant yn cael ei chwyddo.”

“Nid digwyddiadau unigol mo’r rhain. Maent yn rhan o batrwm o ddichell sydd wedi nodweddu agwedd Llywodraeth Cymru at y prosiect hwn trwy’r amser, gan symud y pyst dragywydd a chuddio eu holion ar y llwybr.”
Cyhuddodd Adam Price y Prif Weinidog o gamarwain y cyhoedd ar Gylchffordd Cymru, a galwodd am ymchwiliad annibynnol i edrych i mewn i’r mater:

“Oherwydd y gellir dangos yn awr fod y Prif Weinidog ei hun hefyd wedi camarwain y cyhoedd ar Gylchffordd Cymru – yn fwy difrifol fyth gan mai ym Mlaenau Gwent y digwyddodd hyn ac yng nghanol ymgyrch etholiad boeth – nid yw’n briodol bellach iddo ef wneud y penderfyniad hwn gan y bydd yn rhaid iddo ef ei hun yn awr fod yn destun yr ymchwiliad hwnnw, nid yn farnwr na rheithgor.

“Fel y mae pethau ar hyn o bryd, ni all neb – busnes, y cyfryngau, y Senedd na’r cyhoedd – fod yn hyderus fod ein Llywodraeth yn bod yn onest gyda ni. Dim ond ymchwiliad annibynnol llawn all ddechrau ail-godi ymddiriedaeth y cyhoedd.”

DIWEDD

Gweler erthygl llawn Adam Price yma: http://www.iwa.wales/click/2017/06/circuit-of-lies/

Llun: circuitofwales.com 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.