Neges Nadolig

christmas-header.jpg

Yn ein neges Nadolig y llynedd disgrifiwyd 2016 fel blwyddyn o newid. Roedd y bleidlais i adael yr UE, etholiad Donald Trump a gwrthdaro ledled y byd wedi newid cyfeiriad hanes.  Roeddem wedi rhagweld y byddai 2017 yn flwyddyn o heriau.

Gyda'r nifer o bobl sydd yn gofyn am gefnogaeth banciau bwyd yn codi, yr anghydraddoldeb rhwng y cyfoethocaf a thlotaf y gymdeithas yn parhau i ehangu, a pherthnasau ar draws y byd yn edrych yn fwyfwy dan bwysau, mae'n ddiogel dweud y bu eleni’n amser heriol i lawer, ond rydym yn cwestiynu p'un ai yw pethau wedi newid cymaint â hynny.
 
Yn anffodus mae’n edrych fel y bydd heriau o'r fath yn parhau i mewn i'r Flwyddyn Newydd, ac rydym yn addo gwneud popeth yn ein gallu i roi buddiannau trigolion Sir Gaerfyrddin yn gyntaf bob amser. Ond yn hytrach na rhagweld digwyddiadau'r flwyddyn nesaf, gadewch i ni i gyd diffinio a llunio’r math o flwyddyn yr ydym eisiau yn 2018.
 
Am y tro, fodd bynnag, rydym yn edrych ymlaen at fwynhau tymor y Nadolig gyda'n ffrindiau a'n teuluoedd, a gwnawn hynny gyda phob gostyngeiddrwydd a diolchgarwch, gan gydnabod nad yw rhy gormod o lawer yn cael yr un profiad. Rydym yn adnewyddu ein haddewid i weithio'n ddiflino i ddileu tlodi yn ein cymdeithas fel y gall llawer mwy edrych ymlaen at y Nadolig nesaf.
 
O'n teuluoedd i chi, hoffem ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.