Sylwadau Chilcot yn cyfiawnhau ymdrechion i uchelgyhuddo Blair dros Irac

iraq-inquiry.jpg

Heddiw mae Adam Price AC Plaid Cymru wedi annog adfywiad o'r ymgyrch i sicrhau atebolrwydd dros fethiannau yn ystod rhyfel Irac yn dilyn cyfweliad dadlennol gyda Syr John Chilcot, cadeirydd yr ymchwiliad i'r rhyfel.

Yn ystod ei gyfnod fel Aelod Seneddol Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, bu Adam Price AC yn flaenllaw yn yr ymgyrch gwreiddiol i uchelgyhuddo'r cyn-brif weinidog Tony Blair am gamarwain Senedd San Steffan cyn ymyrryd yn Irac.

Mewn cyfweliad manwl gyda'r BBC, honnodd Syr John Chilcot fod Mr Blair heb "siarad yn blaen" gyda'r cyhoedd dros ryfel Irac, a bod ei benderfyniadau wedi eu dylanwadau gan gredoau yn hytrach na ffeithiau.

Wrth ymateb i'r cyfweliad, dywedodd Adam Price AC Plaid Cymru:

"Mae sylwadau dadlennol Syr John Chilcot yn cyfiawnhau'r ymdrechion gwreiddiol i sicrhau atebolrwydd dros fethiannau rhyfel Irac.

"Mae ei honiad fod penderfyniadau'r cyn-brif weinidog wedi eu dylanwadau gan gredoau yn hytrach na ffeithiau yn cryfhau'r achos fod Blair wedi camarwain Senedd San Steffan a'r cyhoedd gyda gwybodaeth ffals yn hytrach na ffeithiau dibynadwy.

"O ganlyniad i'w rithdybiau peryglus, fe wnaeth y cyn-brif weinidog olrhain trywydd trychinebus, gan arwain at gannoedd o filoedd o bobl ddiniwed yn colli eu bywydau.

"Rhaid i Senedd San Steffan nawr wneud ei gwaith ac adfywio ymdrechion i sicrhau fod y rhai sy'n gyfrifol am y methiannau enbyd cyn, yn ystod ac ar ol y rhyfel yn wynebu cyfiawnder.

"Mae honiadau gwreiddiol Plaid Cymru fod yr ymyrraeth yn Irac wedi ei yrru gan ideoleg yn hytrach na ffeithiau gwirioneddol wedi eu cryfhau gan sylwadau Chilcot a byddwn yn parhau i roi llais i'r holl rai a gafodd eu camarwain a'i methu gan weithredoedd catastroffig y cyn brif weinidog."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.