Buddsoddiad carbon-niwtral wedi croesawu gan Jonathan Edwards AS

Ymwelodd Jonathan Edwards AS â’r cwmni lleol D J Fuels Ltd i drafod sut mae’r cwmni teuluol lleol yn buddsoddi £250,000 i ehangu ei system gwres tanwydd biomas.

Sefydlwyd D J Fuels yn 1971, ac mae wedi buddsoddi mewn peirianwaith i newid pren gwastraff yn bren mân er mwyn llenwi odynau biomas. Mae’r cwmni, sydd yn cyrchu pren o Gymru ac yn cyflogi dros bedwardeg aelod o staff, wedi ceisio ehangu ei gyflogaeth yn ei fusnes pren ac mae wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan yr Ymddiriedolaeth Garbon i gefnogi ei buddsoddiad biomas.

 DJ_Fuels_2.jpg

Hyrwydda Plaid Cymru newid yn creu ynni tuag at micro-gynhyrchu, gyda chanolbwynt ar greu ynni adnewyddadwy a charbon-niwtral.
Ar ôl ymweld â’r cwmni dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Roeddwn wir wedi mwynhau ymweld â D J Fuels Ltd a gweld busnes lleol yn tyfu mewn ffordd mor ddynamig a chynaliadwy. Wrth ymgorffori cynaladwyedd amgylcheddol yn ei ymarferion busnes, rwy’n croesawu rhagwelediad a'r dull arloesol i fusnes mae D J Davies yn arddangos.

“Mae’r cwmni nid yn unig yn gweithredu o fewn y gymuned leol, ac yn sicrhau cyflogaeth, ond mae hefyd yn cyrchu elfennau craidd ei gweithrediad o danwydd megis pren.

“Mae goblygiadau newid hinsawdd yn dod yn fwy amlwg ac yn peri heriau difrifol i’n cymdeithas ac amgylchedd. Mae ymdrin â busnes mewn dull sydd mor ymwybod i’r amgylchedd ac yn gynaliadwy i’w ganmol yn fawr ac roeddwn wedi mwynhau’r cyfle i ymweld â’r cwmni yn fawr.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.