Maes parcio newydd sbon wedi ei agor yn Ysbyty Dyffryn Aman

amman-valley-hosptial-website.jpg

Diolch i gefnogaeth Cymdeithas Gyfeillion Ysbyty Dyffryn Aman, agorwyd maes parcio newydd sbon gyda 16 lle gwag yn Ysbyty Dyffryn Aman, Glanaman. Agorwyd y maes parcio yn swyddogol gan Jonathan Edwards AS ar nos Iau, 20fed o Orffennaf.

Diolch i rodd hael y diweddar Mrs Gwenllian Morgan o Heol Tircoed, Glanaman, fe gyfrannodd Cymdeithas Gyfeillion yr Ysbyty bron £100,000 at y cynllun. Ymhlith y cynllun cafwyd 16 lle parcio newydd, gwaith gwella i dramwyfa’r ysbyty a’r gosodiad o atalfa diogelwch newydd.

Sefydlwyd Cymdeithas Gyfeillion Ysbyty Dyffryn Aman yn 1948 ac mi fydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 70 flwyddyn nesaf. Mae’r Gymdeithas wedi cyfrannu dros £550,000 at yr ysbyty ac maent wrthi yn codi arian ar gyfer peiriant pelydr-x newydd gyda dros £50,000 wedi codi yn barod.

Dywedodd Mr Iwan Lewis, Cadeirydd Cymdeithas Gyfeillion Dyffryn Aman: “Mae’n anrhydedd i gefnogi’r gwaith gwella angenrheidiol iawn yn Ysbyty Dyffryn Aman. Diolch i’r diweddar Mrs Gwen Morgan ar gyfer ei haelioni a’r rhodd i Gymdeithas y Cyfeillion, ac i bawb sydd gyda ffydd ynddon ni i ddefnyddio eu harian er lles Ysbyty Dyffryn Aman.”

Dywedodd Jonathan Edwards AS: “Darpara Cymdeithas Gyfeillion Ysbyty Dyffryn Aman gefnogaeth amhrisiadwy i’r ysbyty a’r gymuned ehangach. Mae’n hollol anhygoel sut mae eu cefnogaeth wedi galluogi cymaint o ddatblygiadau yn yr ysbyty dros y blynyddoedd diweddar. Drwy rodd hael a addawyd i’r grŵp mae’r maes parcio newydd wedi mynd i’r afael â thrafferthion ynghylch lle angenrheidiol iawn yn yr ysbyty. Hoffwn ddiolch o galon iddynt am eu cefnogaeth barhaus i’r ysbyty a dymuno pob dymuniad da iddynt gyda’u cynllun nesaf i ddod â pheiriant pelydr-x i Ddyffryn Aman.”

Dywedodd Linda Williams, Cyfarwyddwr Sir Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda dros Sir Gaerfyrddin:
“Ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda hoffwn ddiolch i Gymdeithas Gyfeillion Ysbyty Dyffryn Aman am eu haelioni a chefnogaeth. Mae eu gwaith yn rhoi gwerth ar y gwasanaethau darparwn yn Ysbyty Dyffryn Aman a gwerthfawrogwn eu gwaith yn fawr. Diolch yn fawr iawn unwaith eto am eu caredigrwydd a haelioni.”

Yn ystod y dathliadau, derbyniodd Dilys Richards, Ysgrifennydd Mygedol Cymdeithas Gyfeillion Dyffryn Aman, ymweliad annisgwyl gan Alwyn Humphreys o S4C a gyflwynodd gwobr ‘Halen y Ddaear’ iddi. Mae’r wobr yn cydnabod gwaith cymunedol rhagorol am gyfraniad Dilys i Gymdeithas y Cyfeillion ers blynyddoedd lawer.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.