Cysylltu Sir Gâr

Cysylltu Sir Gar

Mae’r ffordd rydym yn cyfathrebu yn newid yn gyson. Yn fwy nag erioed rydym yn dewis cyfathrebu drwy alwadau fideo, negeseuon destun ac e-byst.

Heddiw mae’n anodd iawn i fusnesau gweithredu heb gysylltiad da i’r we a mynediad i’r byd o gleientiaid a gyflwynir gan y we.

Ar raddfa leol rydym yn dibynnu mwy a mwy ar gyrchiad i’n ffonau symudol er mwyn cadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau.

Dros y blynyddoedd diweddar rydym wedi gweithio yn galed i wella’r cysylltiadau technoleg yn Sir Gaerfyrddin, ond mae yna gryn daith o’n Blaenau.

Gweler beth yr ydym yn gwneud i 'Gysylltu Sir Gâr yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.