Plaid Cymru yn lansio 'Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol'

brexit.jpg

Cynllun pum-pwynt yw “Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol" y Blaid gyda’r nod o wneud i Brexit weithio i Gymru, amddiffyn swyddi Cymreig a manteisio ar gyfleoedd newydd.

Dyma bum pwynt y cynllun:

  • Tarian masnach dramor i amddiffyn swyddi a chyflogau yng Nghymru
  • Mecanweithiau ariannol newydd i roi min gystadleuol i Gymru
  • Menter gaffael Prynwch o Gymru i gefnogi cwmnïau Cymreig
  • Bargen Gymreig Newydd fydd yn ymgorffori parhad o gyllid datblygu rhanbarthol a chefnogaeth amaethyddol am ddegawd wedi Brexit, ac yn sicrhau cyfran deg i Gymru o fuddsoddiad y DG ar seilwaith, ymchwil ac arloesedd
  • Gwasanaeth Mudo Cymreig er mwyn sicrhau system fudo deg sy’n gweithio i Gymru

Cyn y lansio, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar gyllid, Adam Price:

"Roedd Plaid Cymru eisiau i Gymru aros yn yr Undeb Ewropeaidd, ond rydym yn parchu canlyniad y refferendwm. Rhaid i’r ddadl bellach symud ymlaen at y dasg o wneud iddo weithio i Gymru ac nid Dinas Llundain a de-ddwyrain Lloegr yn unig. Mae’n fater o greu y math o Gymru rydym ni ei heisiau y tu hwnt i Brexit.

"Er mai ein dewis ni fyddai cynnal ein haelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau, mae’r Blaid Lafur a’r Ceidwadwyr wedi ymrwymo i adael y ddau. Ein cyfrifoldeb ni felly yw amlinellu cynllun wrth gefn - i ddangos sut y gallwn liniaru’r peryglon a manteisio ar gyfleoedd Brexit. Mae’n bryd symud ymlaen ac wynebu realaeth wleidyddol y sefyllfa.

"Mae ein Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol yn seiliedig o gwmpas pum maes polisi allweddol fydd yn galluogi Cymru nid yn unig i wrthsefyll effaith Brexit ond i ffynnu wedyn. Bydd yn galluogi economi Cymru i sefyll ar ei thraed ei hun, yn rhoi i weithwyr a chymunedau ledled Cymru y swyddi gyda chyflogau da maent yn haeddu, ac yn rhoi min gystadleuol i’n cymuned fusnes, gan yrru ein heconomi ymlaen.

"Mae ar Gymru angen yr arian, y pwerau ac yn y bôn y parch mae’n haeddu er mwyn llwyddo. A dim ond trwy ethol ASau Plaid Cymru y cawn ni hyn. Yr arian i gadw olwynion ein heconomi yn troi; y pwerau fel y gallwn gymryd ein penderfyniadau ein hunain; a’r parch i sicrhau y gallwn ddal ein pennau’n uchel fel cenedl a gofalu y gall Cymru lwyddo trwy gyfnod Brexit a thu hwnt.

"Trwy liniaru’r risgiau a manteisio ar y cyfleoedd a grëir gan Brexit, gallwn sicrhau fod Cymru yn ffynnu. Gyda’r cynllun hwn gallwn sicrhau fod llais Cymru yn cael ei glywed. Trwy ethol ASau Plaid Cymru gallwn wneud i Gymru gyfrif trwy gyfnod Brexit a thu hwnt."

Gweler y cynllun yma: 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.