Plaid Cymru am wrthwynebu “brad” Llafur-Torïaid ar Brexit

Bydd Plaid Cymru yn gwrthwynebu’r cytundeb rhwng Llywodraeth y DG a’r Blaid Lafur i gefnogi yn ddiamod danio Erthygl 50, medd llefarydd y Blaid ar Brexit.

Cyhuddodd Jonathan Edwards AS y Blaid Lafur o esgeuluso ei dyletswydd fel yr wrthblaid swyddogol trwy roi eu cefnogaeth ddiamod i gynllun nad yw eto wedi ei gyhoeddu.

Dywedodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, er bod gan y Llywodraeth fandad i adael yr Undeb Ewropeaidd, nad oes ganddi fandad i benderfynu sut beth fydd y berthynas yn y dyfodol, a dywedodd y byddai ASau Plaid Cymru yn aros i weld sut beth fydd cynllun y Llywodraeth cyn iddynt ymrwymo i bleidleisio dros danio Erthygl 50.

Yn ei sylw cyn y bleidlais, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards AS:

“Mae’r cytundeb hwn rhwng Llafur a’r Torïaid i gefnogi gwelliannau ei gilydd yn drewi o frad eto fyth gan San Steffan.

“Ein swyddogaeth fel Aelodau Seneddol yw craffu ar yr hyn mae’r Llywodraeth yn ei ddwyn gerbron. Wrth gefnogi’r gwelliant Torïaidd, a chytuno i danio Erthygl 50 waeth beth fydd cynnwys cynllun y Llywodraeth, mae’r Blaid Lafur yn esgeuluso ei dyletswydd fel yr ‘wrthblaid swyddogol’ honedig.

“Mynnodd y Blaid Lafur fod y Llywodraeth yn cyhoeddi cynllun cyn tanio Erthygl 50, ac y mae hynny’n iawn, ond dyma nhw yn awr yn rhoi eu cefnogaeth yn ddiamod cyn iddynt hyd yn oed weld y cynllun hwnnw, sy’n gwneud eu galwadau eu hun yn hollol ddiystyr.

“Buaswn yn anghyfrifol petawn yn esgeuluso fy nyletswyddau fel AS i gefnogi rhywbeth nad ydw i hyd yn oed wedi’i weld. Efallai’n wir, unwaith i’r cynllun gael ei gyhoeddi, y gallai Plaid Cymru ei gefnogi, ond byddai ymrwymo i’w gefnogi pan fo’r Llywodraeth wedi dweud dim ond y bydd Brexit yn goch, gwyn a glas, yn hollol anghyfrifol.

“Yr hyn sydd arnom ei angen yw sicrwydd na fydd ein busnesau yn wynebu costau ychwanegol; y bydd allforion at ein partneriaid masnachu allweddol yn aros yn rhydd o dariffau; ac na fydd pobl gyffredin yn wynebu toriadau i’w cyflogau. Sicrwydd economaidd go-iawn, nid gwleidyddiaeth hunaniaeth ddiystyr.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.