AC yn cwrdd â ffermwyr: Brexit a throsedd gwledig yw’r pynciau llosg

nfu-meeting-header.jpg

Wythnos diwethaf cyfarfu’r Aelod Cynulliad lleol, Adam Price, ag aelodau NFU Cymru a Chymdeithas Porwyr y Mynydd Du i drafod trosedd gwledig a’r diwydiant amaethyddol wedi Brexit.

Llywyddodd Garry Williams, o Fferm Blaencennen, Llangadog, y cyfarfod ar ei fferm.

Gyda ffermwyr Cymreig yn derbyn 80% o’u cymorthdaliadau yn unol â Pholisi Amaethyddol Cyffredinol yr UE, a chyhoeddiad Ysgrifennydd y DU dros Amaethyddiaeth, Michael Gove, ynghylch y bydd rhaid i ffermwyr “ennill eu cymorthdaliadau” wedi Brexit, mae ffermwyr yng Nghymru yn gweithio dan gwmwl o ansicrwydd wth i’r DU gychwyn ar drafodaethau Brexit.

Mae Cymru yn wahanol i weddill y DU oherwydd ei bod yn allforiwr net i’r Undeb Ewropeaidd, gyda ffermwyr yn allforio tri chwarter o’u cynnyrch i farchnadoedd y DU, gan gynnwys 90 y cant o gig oen.

Gyda thollau WTO ar fasnach rhwng 40% a 80% ar allforion o gig eidion a chig oen ar ôl gadael y farchnad sengl, mae dyfodol ffermio yng Nghymru yn y fantol.

Yn ogystal â Brexit, trafodwyd trosedd gwledig a’r ddedfryd leol ddiweddar ynglŷn â dwyn defaid.

Mae aelodau o Gymdeithas Porwyr y Mynydd Du yn pryderu bod y ddedfryd llawer rhy drugarog ac nid yw’n ddigon i rwystro eraill yn y dyfodol. Gofynnodd y Gymdeithas i’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards godi’r sefyllfa gyda Thwrnai Gwladol Llywodraeth y DU.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.